Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Nykvarns kommun
155 80 Nykvarn

Telefon  08-555 010 00

Samhällsbyggnadskontoret

Boka besök med handläggare före besöket på samhällsbyggnad.

Telefon: 08-555 010 00


Anmälningspliktiga verksamheter

I syfte att skydda människor mot olägenheter för hälsan råder anmälningsplikt för vissa verksamheter. Dessa verksamheter behöver anmälas till bygg- och miljönämnden senast 6 veckor innan verksamheten startas eller övertas.

Anmälningsplikt råder för verksamhet där

  1. allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygieniska behandlingar som innebär risk för blodsmitta på grund av användningen av skalpeller, akupunkturnålar, piercningsverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg,
  2. bassängbad för allmänheten eller som på annat sätt används av många människor, eller
  3. förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, specialskola, sameskola eller internationell skola.

Verksamheten får påbörjas tidigast sex veckor efter det att anmälan har gjorts, om inte tillsynsmyndigheten bestämmer något annat

Verksamheter som är anmälningspliktiga behöver upprätta en dokumenterad egenkontroll enligt förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll. Egenkontrollen ska vara skriftlig och finnas tillgänglig när miljöavdelningen utför tillsyn på verksamheten. Egenkontrollens omfattning kan anpassas efter verksamhetens omfattning och syfte.

Tillsynen omfattar granskning av egenkontroll som bl.a. bör innehålla hygienrutiner, kontroll av inomhusmiljö, avfallshantering och kemikaliehantering.

Enligt miljöbalken ska tillsynen finansieras genom avgift för den som bedriver verksamheten. Taxan fastställs av kommunfullmäktige och revideras regelbundet.

Yrkesmässig hygienisk verksamhet kan innebära risk olägenhet för människors hälsa. Till sådana verksamheter räknas bland annat massage, hårvård, fotvård, piercing och tatuering.

Den som utövar verksamhet inom någon av dessa områden är skyldig att undanröja de risker som finns i verksamheten. Nykvarns kommuns bygg- och miljönämnd ansvarar för att kontrollera att verksamheten följer miljöbalken. Den operativa tillsynen omfattar både anmälningspliktig och icke anmälningspliktig yrkesmässig hygienisk verksamhet.

Hälsorisker

Det finns alltid en hälsorisker med att punktera hud eller slemhinnor och en god hygien är därför avgörande för att undvika infektioner eller smittspridning.

Exempel på hälsorisker är: smitta eller infektion, allergier och annan överkänslighet, hudskador och ärrbildning.

På Socialstyrelsens hemsida finns mer infomation att läsa mer om dessa risker och hur dessa kan förebyggas.

Ny lag som kan påverka dig som bedriver yrkesmässig hygienisk verksamhet

I maj 2021 beslutade riksdagen om att införa en ny lag om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar. Lagen gäller från och med 1 juli 2021 och innebär bland annat förändringar i anmälningsplikten för vissa yrkesmässiga hygieniska verksamheter.

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.