Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 26
155 80 Nykvarn

Telefon 08-555 010 00

Bygga, bo och miljö

Skiss på Nykvarns nya centrum. Reflex Arkitekter
Skiss på Nykvarns nya centrum. Reflex Arkitekter
Brokvarnsområdet håller på att utvecklas. Fotograf Lennart Hansson
Brokvarnsområdet håller på att utvecklas. Fotograf Lennart Hansson
Sjön Yngern är en av Sveriges renaste sjöar. Fotograf Bengt Jägerskog
Sjön Yngern är en av Sveriges renaste sjöar. Fotograf Bengt Jägerskog

Välkommen till Nykvarns kommuns sidor om bygga, bo och miljö. Här hittar du information om sådant som rör ditt boende.

Här kan du bland annat läsa om vatten och avlopp, bygglov, energi, avfall och brandskydd. Du kan också få information om kommunens miljö- och hälsoskyddsarbete. 

Här finns också information till dig som vill starta en livsmedelsverksamhet eller är intresserad av kommunens planarbete, naturvård eller lantbruk. 

Ska du bygga nytt, ändra eller riva? Då kan du söka olika lov, göra anmälan och följa dina byggärenden via mittbygge.se. 

25 oktober 2016

Onsdagen den 26/10 kl. 22.00 - 06.00 kommer vattnet att stängas av i Sandtorp för renovering av vattenledningar. Tappställen kommer att upprättas längs Maskinförarvägen vid Valsarevägen och återvinningsstationen.

Läs mer om avstängning av vatten i Sandtorp
21 oktober 2016

Kulturmagasinet Ge järnet stängdes den 5 oktober efter att fastighetens bärande konstruktion visade sig ha brister. Nu är den uppföljande besiktningen av husets skick klar.

Läs mer om Kulturmagasinet
21 oktober 2016

Kommunstyrelsen i Nykvarns kommun beslutade 2016-10-11 § 176 att godkänna granskningsförslaget för Lackpenseln 1 och 4 samt Limpenseln 4 och sända ut förslaget till detaljplan på granskning.

Läs mer
20 oktober 2016

Under hösten och vintern 2016/2017 byter vår leverantör kartsystem vilket påverkar alla kart- och mättjänster. Vi rekommenderar därför att ha framförhållning vid beställning av kartor och mätuppdrag, detta gäller särskilt vid beställning av nybyggnadskartor.

Läs mer om beställning av kartor
17 oktober 2016

Det är ingen hemlighet att vi i Stockholmsregionen är rätt dåliga på att samla in matavfall, i jämförelse med övriga landet. Antalet ton matavfall som omvandlas till biogas och biogödsel är förhållandevis låga. Men nu ska det bli ändring på det.

Läs mer om sortering av matavfall
14 oktober 2016

Nykvarns kommun arbetar med att ta fram en ny detaljplan för industri, kontor och logistik vid Mörbyvägen i Mörby industriområde.

Läs mer
14 oktober 2016

Nykvarns kommun arbetar med att ta fram en detaljplan för ett vattentorn i Nykvarns tätort. Detaljplanen för det tänkta vattentornet är nu ute på utställning.

Läs mer
11 oktober 2016

Omkopplingsarbeten av vattenledningar i Sandtorp pågår under morgonen den 11 oktober. Det kan i vissa delar av området uppstå onormala tryck i ledningssystemet.

Läs mer om omkopplingsarbetet i Sandtorp
05 oktober 2016

Nykvarns kommun arbetar med att ta fram en vattenplan. Förslaget till vattenplan är nu ute på samråd till och med den 7 november 2016.

Läs mer
05 oktober 2016

I samband med ett planerat renoveringsarbete av bjälklaget i Kulturmagasinet Ge Järnet (Däckshuset) har kommunen uppmärksammat att bjälklaget är i sämre skick än väntat.

Läs mer om Kulturmagasinet Ge Järnet
Gå till nyhetsarkivetlänk till annan webbplats
RSS Icon
Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn