Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 26
155 80 Nykvarn

Telefon 08-555 010 00

Bygga, bo och miljö

Skiss på Nykvarns nya centrum. Reflex Arkitekter
Skiss på Nykvarns nya centrum. Reflex Arkitekter
Brokvarnsområdet håller på att utvecklas. Fotograf Lennart Hansson
Brokvarnsområdet håller på att utvecklas. Fotograf Lennart Hansson
Sjön Yngern är en av Sveriges renaste sjöar. Fotograf Bengt Jägerskog
Sjön Yngern är en av Sveriges renaste sjöar. Fotograf Bengt Jägerskog

Välkommen till Nykvarns kommuns sidor om bygga, bo och miljö. Här hittar du information om sådant som rör ditt boende.


Här kan du bland annat läsa om vatten och avlopp, bygglov, energi, avfall och brandskydd. Du kan också få information om kommunens miljö- och hälsoskyddsarbete. 

Här finns också information till dig som vill starta en livsmedelsverksamhet eller är intresserad av kommunens planarbete, naturvård eller lantbruk. 

Ska du bygga nytt, ändra eller riva? Då kan du söka olika lov, göra anmälan och följa dina byggärenden via mittbygge.se. 

09 december 2016

Skolbyggnadens fasad är nu klar och lekplatsen på baksidan är nästan färdigställd. Lekplatsen som sträcker sig från skolans bakgård in i skogen är byggd i olika stationer med varierande aktiviteter.

Läs mer om Furuborgskolan
01 december 2016

Den 1 december är det Brandvarnardagen. Brandvarnaren är den bästa försäkringen mot brand i hemmet och nu kan du få en påminnelse via sms så att du inte glömmer bort att regelbundet kontrollera batteriet.

Läs mer om dagen
30 november 2016

Dricksvattenledningarna till Sandtorp har renoverats med hjälp av U-rör vilket innebär att nya rör har installerats inuti de gamla.

Läs mer om renoveringen
29 november 2016

Fågelinfluensan (aviär influensa) har konstaterats hos andfåglar på två platser i södra Sverige. Med anledning av detta har Jordbruksverket höjt skyddsnivån för fåglar i hela Sverige till nivå 2.

Läs mer om fågelinfluensa
18 november 2016

Detaljplanen vann laga kraft den 7 november 2016.

Läs mer
16 november 2016

Detaljplanen vann laga kraft den 25 oktober 2016.

Läs mer
16 november 2016

Den 19 november är det FN:s internationella världstoalettdag, där globala sanitetsfrågor uppmärksammas världen runt. I Sverige finns både toaletter och rent vatten. Vi måste istället fokusera på att få bättre toalettvett och sluta fulspola. Sveriges vanligaste fulspolning är snus. I Nykvarn spolas 5062 snusprillor ned i toaletten varje dag, enligt beräkningar som Svenskt vatten har gjort. 

Läs mer om världstoalettdagen
10 november 2016

Att sopsortera är kul. Det är budskapet när barn från Nykvarns förskolor och skolor får lära sig om återvinning genom miljöteater.

Läs mer om sopsortering
02 november 2016

Kommunfullmäktige beslutade den 27 oktober att ge investeringsanslag på 34 Mkr till förvaltningen för utbyggnad av vatten- och spillvattensystem i Stensättra tomtområde.

Läs mer utbyggnad av vatten- och spillvattensystem i Stensättra tomtområde
Gå till nyhetsarkivetlänk till annan webbplats
RSS Icon
Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn