Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 26
155 80 Nykvarn

Telefon 08-555 010 00

Bygga, bo och miljö

Skiss på Nykvarns nya centrum. Reflex Arkitekter
Skiss på Nykvarns nya centrum. Reflex Arkitekter
Brokvarnsområdet håller på att utvecklas. Fotograf Lennart Hansson
Brokvarnsområdet håller på att utvecklas. Fotograf Lennart Hansson
Sjön Yngern är en av Sveriges renaste sjöar. Fotograf Bengt Jägerskog
Sjön Yngern är en av Sveriges renaste sjöar. Fotograf Bengt Jägerskog

Välkommen till Nykvarns kommuns sidor om bygga, bo och miljö. Här hittar du information om sådant som rör ditt boende.

Här kan du bland annat läsa om vatten och avlopp, bygglov, energi, avfall och brandskydd. Du kan också få information om kommunens miljö- och hälsoskyddsarbete. 

Här finns också information till dig som vill starta en livsmedelsverksamhet eller är intresserad av kommunens planarbete, naturvård eller lantbruk. 

Ska du bygga nytt, ändra eller riva? Då kan du söka olika lov, göra anmälan och följa dina byggärenden via mittbygge.se. 

11 juli 2016

Välkommen till Hökmossbadets servering torsdagen den 14 juli klockan 10-14 då det fjärde dialogmötet om utvecklingen av Hökmossbadet och Älgbostad hålls.

Läs mer om dialogmöten om Hökmossbadet och Älgbostad
08 juli 2016

Kommunstyrelsen beslutade i början på juni att förvaltningen får starta en upphandlingsprocess för skolans nästa etapp. Detta innebär att skolan utökas för årskurs 4-6. Parallellt pågår bygget av etapp 1 som beräknas vara klart till hösten 2017.

Läs mer om Furuborgskolans etapp 2
04 juli 2016

För att förbättra uthålligheten för den kommunala dricksvattenleveransen i Nykvarn, planerar kommunen att bygga ett cirka 35 meter högt vattentorn. Under perioden 4 juli – 21 augusti pågår en medborgardialog där det finns möjlighet att tycka till om de tre gestaltningsförslagen som har tagits fram av arkitekterna. Dialogen förs digitalt genom en enkätundersökning.

Läs mer om gestaltning av vattentorn
30 juni 2016

Nykvarns kommun har fått in klagomål på kajor som låter och skräpar ned. Det finns inga planer på bekämpning av fåglarna utan man får acceptera att kajan är en del av vårt samhälle.

Läs mer om störande kajor
29 juni 2016

Med anledning av omkopplingsarbeten av vatten- och spillvattenledningar vid Trädgårdsvägen kommer vattnet att stängas av torsdagen den 30 juni kl. 09:00-15:00. Tappställe kommer att placeras vid korsningen Stallbacksvägen-Källvägen.

Läs mer om avstängning av vatten
28 juni 2016

I samband med omkopplingsarbeten av vatten- och spillvattenledningar vid Trädgårdsvägen blev det före lunch en mindre vattenläcka i ledningen. Läckan är nu lagad, men missfärgat vatten kan förekomma efter driftsättningen.

Läs mer om driftstörningen
21 juni 2016

Planen ger möjlighet att skapa en varierad bebyggelse av bostäder med villor, radhus och flerbostadshus i ett tätortsnära läge med goda kommunikationer.

Läs mer om detaljplanen, Bergtorp
17 juni 2016

Återvinningsstationen på Norra Stationsvägen 22 är flyttad till Norra Stationsvägen 20, vid förrådstältet.

Läs mer om återvinningsstationen på Norra Stationsvägen
13 juni 2016

Med anledning av omkopplingsarbeten av vatten- och spillvattenledningar vid Trädgårdsvägen kommer vattnet att stängas av fredagen den 17 juni kl. 01:00 - 07:00. En tank med tillfälligt dricksvatten kommer att placeras vid korsningen Trädgårdsvägen-Furuborgsvägen.

Läs mer om vattenavstängning Trädgårdsvägen
10 juni 2016

Byggnationen av nya vårdbyggnaden i Nykvarns Centrum går in i en ny fas. Arbetet med att montera betongelementen är avslutat och den första takstolen är monterad.

Läs mer om vårdbyggnaden
Gå till nyhetsarkivetlänk till annan webbplats
RSS Icon
Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn