Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 26
155 80 Nykvarn

Telefon 08-555 010 00

När växeln är stängd men kommunkontoret öppet så kan du nå kundcenter på

Telefon 08-555 014 90

Måndag kl. 18.00-19.00
Torsdag kl. 18.00-19.00
Fredag kl. 15.00-17.00
Lördag kl. 11.00-14.00

 

Bygga, bo och miljö

Skiss på Nykvarns nya centrum. Reflex Arkitekter
Skiss på Nykvarns nya centrum. Reflex Arkitekter
Brokvarnsområdet håller på att utvecklas. Fotograf Lennart Hansson
Brokvarnsområdet håller på att utvecklas. Fotograf Lennart Hansson
Sjön Yngern är en av Sveriges renaste sjöar. Fotograf Bengt Jägerskog
Sjön Yngern är en av Sveriges renaste sjöar. Fotograf Bengt Jägerskog

Välkommen till Nykvarns kommuns sidor om bygga, bo och miljö. Här hittar du information om sådant som rör ditt boende.


Här kan du bland annat läsa om vatten och avlopp, bygglov, energi, avfall och brandskydd. Du kan också få information om kommunens miljö- och hälsoskyddsarbete. 

Här finns också information till dig som vill starta en livsmedelsverksamhet eller är intresserad av kommunens planarbete, naturvård eller lantbruk. 

Ska du bygga nytt, ändra eller riva? Då kan du söka olika lov, göra anmälan och följa dina byggärenden via mittbygge.se. 

18 oktober 2017

Kommunstyrelsen beslutade 2017-10-10 §168 att skicka ut detaljplanen på granskning.

Läs mer
18 oktober 2017

Energi- och klimatrådgivningen i Stockholms stad och Energikontoret STORSTHLM bjuder in till en kurs som lär bostadsrättsföreningarna att handla upp ombyggnationer och åtgärder som spar energi. Kursen ges vid två tillfällen under hösten, 23 oktober och 9 november.

Läs mer om energioptimering
17 oktober 2017

Fredagen den 20 oktober kl. 12.00-13.00 kan du lämna ditt farliga avfall till miljöbilen som besöker återvinningsstationen vid Lundavägen (bakom Circle K). 

Läs mer om miljöbilen
10 oktober 2017

Nu syns det tydligt att händer det saker med bygget av nya Nykvarns centrum. Alla butiker och serveringar flyttar till nya lokaler under byggtiden.

Läs mer om flyttkarusellen
06 oktober 2017

Måndagen den 9 oktober stängs vägen och parkeringen bakom gamla New Mill Grill av på grund av rivningsarbete. Området hängas in med byggstaket men en liten passage lämnas för sophämtning och gångvägen upp till Åshöjdsvägen.

Läs mer om avstängningen
06 oktober 2017

Fredagen den 13 och lördagen den 14 oktober klockan 10-15 kan du lämna ditt trädgårdsavfall vid gatukontoret på Norra Stationsvägen 24.

Läs mer insamling av trädgårdsavfall
29 september 2017

De villaägare som har valt att gå över till hemsortering får sina kärl utbytta under oktober månad. Från och med måndagen den 2 oktober måste kärlen stå på hämtplatsen tills de skiftas.

Läs mer om kärlbytet
28 september 2017

Kommunfullmäktige har antagit ett nytt bostadsförsörjningsprogram, en ny markanvisningspolicy och riktlinjer för exploateringsavtal.

Läs mer
25 september 2017

Bygglovsavdelningen har hög arbetsbelastning just nu. Därför kan handläggningen av anmälnings- och ansökningsärenden samt strandskyddsdispenser ta längre tid än vanligt.

Läs mer om handläggningstider
25 september 2017

Under veckorna 39, 40 och 41 är det tillåtet att elda torrt vedartat trädgårdsavfall, som kvistar och ris, i liten omfattning.

Läs mer om eldningsveckor
Gå till nyhetsarkivetlänk till annan webbplats
RSS Icon
Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn