Nykvarns toppbilder
Nykvarns kommuns startsida
Det här området omfattas av arbetet.

Omkopplingsarbeten i Nykvarns Centrum


2015-02-24 | Natten mellan den 3 och 4 mars kommer arbete att genomföras på befintlig dricksvattenledning i Nykvarns Centrum. Arbetet är planerat mellan klockan 24:00 och 05:00. Under arbetet kommer flera fastigheter i centrum att vara utan vatten.

Detaljplaner ute på samråd, Kungsbro 1.1, OKQ8 och Stöpsta 3.402, Ladvreta del 1


2015-02-24 | OK-Q8 AB planerar en bensinstation och en vägrestaurang placerad mellan avfarten vid trafikplats Nykvam på E20 från södertäljehållet och väg 576. Bensinstationen ska ha full service med butik och fyra biltvättplatser.

Ladvretas detaljplan syfte är att ge möjlighet att utveckla ett attraktivt bostadsområde med sammanlagt cirka 25 villor. Detaljplaneförslaget ses som en naturlig utveckling av centralortens tätortsbebyggelse söderut.  Möjligheterna till en vägförbindelse mellan väg 509 och Hökmossen ska beaktas.


Schaktning i centrumgången

Schaktningen i centrumgången har påbörjats


2015-02-24 | Tisdagen den 24 februari har arbetet med att lägga nya vatten- och avloppsledningar i Nykvarns Centrum nått till centrumgången.

Sommarjobbsmässa onsdagen den 11 mars


2015-02-24 | Mässan startar kl 18 i Qulturum Sländan, Nykvarns kommunhus. Här kan du som är 16 år och äldre träffa arbetsgivare som behöver personal inför sommaren.
Dela
Nykvarns kommun, 155 80 Nykvarn. Besöksadress: Centrumvägen 26, tfn: 08 - 555 010 00, fax: 08 - 555 014 99 . E-post: kommun@nykvarn.se