Nykvarns toppbilder
Nykvarns kommuns startsida

Information med anledning av Kalla faktas program den 7 oktober


2014-10-17 | Prover av råvatten från Mälaren och dricksvatten visar att den totala halten av PFAA i Nykvarns dricksvatten ligger tio gånger lägre än Livsmedelsverkets rekommenderade åtgärdsgräns och hundra gånger lägre än det hälsobaserade riktvärdet.

Kommunfullmäktige mötet är inställt 23 oktober


2014-10-15 | Nästa kommunfullmäktige är den 27 november 2014.
Trädgårdsinsamling

Insamling av trädgårdsavfall 17-18 oktober


2014-10-15 | Den 17-18 oktober kl. 10-15 har alla hushåll i Nykvarn möjlighet att lämna trädgårdsavfall vid gatukontoret på Norra Stationsvägen 24. Det finns personal på plats som hjälper dig.

Ny gång- och cykelplan ute på remiss


2014-10-15 | Nykvarns kommun arbetar med att ta fram en ny gång- och cykelplan under hösten 2014. Eftersom utvecklingen av gång- och cykelvägnätet i kommunen inte enbart är en intern kommunal angelägenhet är det viktigt för oss att få in synpunkter. Välkommen med dina synpunkter på förslaget senast den 17 oktober.
Dela
Nykvarns kommun, 155 80 Nykvarn. Besöksadress: Centrumvägen 26, tfn: 08 - 555 010 00, fax: 08 - 555 014 99 . E-post: kommun@nykvarn.se