Välkommen till Nykvarn kommuns webbplats

En av Sveriges sista bevarade Folkets Park
I Brokvarnsområdet strax utanför tätorten Nykvarn finns lediga tomter för husbyggnation

Synpunkter och felanmälan

Dina tankar, idéer, beröm och klagomål ger oss en chans att utveckla vår verksamhet.

Biblioteket

På biblioteket kan du låna böcker, tidningar, filmer, tidskrifter, CD-skivor och talböcker. Du kan också boka dator och grupprum.

Kundcenter

Kundcenter hjälper dig med de flesta frågor och ärenden och försöker lösa så mycket som möjligt direkt utan att behöva slussa dig vidare.

Projekt i kommunen

Här kan du läsa om pågående projekt i Nykvarns kommun.

Nyheter

20 augusti 2015

Nykvarns Centrum har fått ny ägare

SPG Bostad, del av Scandinavian Property Group (SPG), har under sommaren förvärvat Nykvarns Centrum från Sörmlandsporten.

Läs mer om försäljningen av Nykvarns Centrum
28 augusti 2015

Måndagen den 31 augusti påbörjas arbetet med att flytta dagvattenledningen i hörnet Centrumvägen/Hökmossvägen. Orsaken är att en ny tele- och nätstation ska byggas. Arbetet innebär att det är begränsad framkomlighet på gång- och cykelbanan längs med Hökmossvägen.

Läs mer om omläggning av dagvattenledning
25 augusti 2015

På grund av ledningsdragning för bredband kommer det att vara begränsad framkomlighet på Hökmossvägen vid Lillhagaskolan. Arbetet pågår från klockan 09:00 onsdagen den 26 augusti till och med den 27 augusti.

Läs mer begränsad framkomlighet på Hökmossvägen
25 augusti 2015

Med anledning av att det är mycket torrt i skog och mark har brandcheferna utfärdat eldningsförbud i Stockholms- och Uppsala län.

Läs mer om eldningsförbud
24 augusti 2015

Den 3 augusti tillträdde Inger Fransson som utbildningschef i Nykvarns kommun.

Läs mer
18 augusti 2015

I högra flygeln på Herrgården i Nykvarn hittar du daglig verksamhets second handbutik Lilla loppan som säljer barn- och vuxenkläder samt leksaker.

Läs mer om Lilla loppans second hand
13 augusti 2015

Trafikverket planerar att bygga ut gång- och cykelvägen längs väg 576, på sträckan mellan den enskilda vägen mot Kämsta (Turinge kyrka) och väg 509. Förslaget är utställt på samråd under perioden 11 augusti till 8 september.

Läs mer förslag till gång- och cykelväg
31 juli 2015

Måndag 3 augusti påbörjas dragningen av tele, fjärrvärme, el och stadsnät utmed Centrumvägens gång- och cykelväg.

Läs mer om ledningsdragningen i Nykvarns Centrum
27 juli 2015

Vecka 32 påbörjas schaktningen för fjärrvärme, el, tele och stadsnät i Nykvarns Centrum. Ledningarna kommer att dras i den befintliga gång- och cykelvägen utmed Centrumvägen. Men redan nu har det förberedande arbetet påbörjats genom att sträckningen har mätts upp och en busskur har tagits ner.

Läs mer om ledningsdragningen
14 juli 2015

I samband med Håll Sverige Rents kampanj ”Var rädd om din arena” som sprider kunskap om allemansrätten, vill vi på Nykvarns kommun uppmana alla att ta ett ansvar för hur de beter sig i skog och mark.

Läs mer om håll Nykvarn rent
10 juli 2015

Varje år skadas människor i onödan för att sikten är skymd. Här följer några enkla åtgärder som kan rädda liv.

Läs mer om trafiksäkra korsningar
Till nyhetsarkivet
RSS Icon

Detta händer i Nykvarn

06 september 2015
14.00 - 16.00

Var: Smedsbyget, Allévägen 9A Nykvarn

07 september 2015
13.00 - 15.00

Var: Lugnets Äldreboende, Lokal Rotundan

12 september 2015
13 september 2015

Var: Taxinge Slott med omgivning

12 september 2015
12.30 - 13.10

Var: Qulturum Sländan

15 september 2015
19.00 - 21.15

Var: Hembygdsgården Smedsbygget, Allevägen 9, Nykvarn

28 september 2015
17.00 - 18.30

Var: Bibliotektet, Harrys rum

29 september 2015
12.00 - 13.00

Var: Qulturum Sländan

03 oktober 2015
13.00 - 13.45

Var: Qulturum Sländan

04 oktober 2015
14.00 - 16.00

Var: Smedsbygget, Allévägen 9A Nykvarn

05 oktober 2015
13.00 - 15.00

Var: Lugnets Äldreboende, Lokal Rotundan

15 oktober 2015
18.30 - 20.00

Var: Qulturum Sländan

24 oktober 2015
12.00 - 13.00

Var: Qulturum Sländan

27 oktober 2015
12.00 - 13.00

Var: Qulturum Sländan

01 november 2015
14.00 - 16.00

Var: Smedsbygget, Allévägen 9A Nykvarn

02 november 2015
13.00 - 15.00

Var: Lugnets Äldreboende, Lokal Rotundan

12 november 2015
18.30 - 20.00

Var: Qulturum Sländan

21 november 2015
13.00 - 13.45

Var: Qulturum Sländan

24 november 2015
12.00 - 13.00

Var: Qulturum Sländan

26 november 2015
18.30 - 20.15
30 november 2015
13.00 - 15.00

Var: Lugnets Äldreboende, Lokal Rotundan

06 december 2015
14.00 - 16.00

Var: Smedsbygget, Allévägen 9A Nykvarn

10 december 2015
18.30 - 20.00

Var: Qulturum Sländan

12 december 2015
11.30 - 12.15

Var: Qulturum Sländan

14 december 2015
13.00 - 15.00

Var: Lugnets Äldreboende, Lokal Rotundan

Till evenemangskalendern
RSS Icon

Nykvarnskartan

Filtreringsalternativ

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn