Kontakta oss

Besöksadress

Kundcenter
Centrumvägen 20
155 30 Nykvarn

Telefon 08 - 555 010 00

Kontaktperson

Sylvia Krenn, Studie och yrkesvägledare

Telefon 08 - 555 010 36

Vuxenutbildning

Är du skriven i Nykvarns kommun och vill studera på vuxenutbildningen?

Nykvarns kommun har inte någon egen organisation för kommunal vuxenutbildning. Avtal mellan Nykvarns kommun och Södertälje kommun reglerar hur intagning av kommunens studerande till vuxenutbildningen ska administreras.

Ansökan till vuxenutbildningen görs på webben via Södertäljes vuxenutbildning. Glöm inte att styrka dina förkunskaper och skicka in betygskopior innan sista ansökningsdatum.

Alla sökande kan inte beredas plats inom vuxenutbildningen. Om det är fler sökande än det finns plats för så görs ett urval enligt 3 kap 7 § i Förordning om kommunal vuxenutbildning (SFS 2011:1108).

Vid ansökan till fristående gymnasiekurser ges företräde till kurser som krävs för grundläggande behörighet. Detta innebär dock ingen platsgaranti. Det är viktigt att du fyller i din studieplan vid ansökan och för dig som söker en yrkesutbildning är det ett krav att fylla i studieplan vid ansökan för yrkesutbildning, för att ansökan ska kunna behandlas.

Du kan kontakta studie- och yrkesvägledare för att få hjälp med din studieplanering eller din ansökan.

Du är behörig att söka till vuxenutbildningen från och med det år du fyller 20 år, men du som har ett slutbetyg från ett nationellt program i gymnasieskolan är behörig att söka även om du är under 20 år.

När du studerar som vuxen finns möjligheter att lägga upp utbildningar flexibelt, anpassade efter vuxnas situation och erfarenheter. Det innebär bland annat att du kan läsa en del kurser olika snabbt, dag eller kväll eller på distans.

Kontakt

Vuxenutbildningen i Södertälje telefon 08-523 013 49

Vuxenutbildningsfrågor Nykvarns kommun telefon 08-555 010 35

Vanliga frågor

Ansökan görs via Södertälje vuxenutbildnings webb

Tyvärr är de medel som är avsatt för att finansiera vuxenutbildning begränsade och ibland tvingas vi avslå ansökningar till vuxenutbildning. Urvalet görs enligt 3 kap 7 § i Förordning om kommunal vuxenutbildning (SFS 2011:1108)

Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn