Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Telefon 08-555 010 00

Akuta ärenden när kommunen har stängt
Södertörns larmbord, 08-721 23 13

 

Allmänna villkor vid lokaluthyrning

Här kan du läsa mer om vilka villkor och regler som gäller vid förhyrning av idrottsanläggningar och lokaler.


Följande regler gäller:

1. Minimiålder för uthyrning av lokaler är 18 år. Hyresgästen är skyldig att följa sig efter

de anvisningar som lämnas. För bokning i Qulturum Sländan är minimiåldern för

uthyrning 20 år. Ett särskilt avtal kommer att skrivas mellan uthyraren och

hyresgästen.

2. Bokad tid anses som bindande såvida inte avbokning gjorts senast fyra arbetsdagar

före bokad tid. Bokning får inte utan uthyrarens godkännande överlåtas på annan

eller sökas i annans namn.

3. Lokaler och anläggningar får endast användas för i bokningsbekräftelsen angivna

ändamål och endast under de tider som står angivet i bekräftelsen. Omklädningsrum

i idrottshallar, vid konstgräsplan och Alcrofältet disponeras för omklädnad och dusch

30 min före och 30 min efter bokad tid.

4. Lokaler och anläggningar hyrs ut i befintligt skick. Uthyrarens personal äger rätt att

under uthyrningstiden inspektera lokaler och anläggningar och dess verksamhet.

5. Det är förbjudet att i omklädningsrum, korridor, trappor etc. kasta eller studsa bollar,

att i duschrum medföra glasföremål, att i lokalerna sätta upp reklamskyltar etc. utan

kommunens medgivande och att i lokalerna använda skor som efterlämnar märken.

6. Hyresgästen svarar själv för skada på eller förlust av medförda tillhörigheter till

lokaler eller anläggningar.

7. Vid skada på lokaler och anläggningar eller övriga egendom, skall anmälan snarast

göras till kundcenter, tfn 08-555 010 00. Vid akuta skador efter kontorstid kontaktas

fastighetsjouren. Telefonnummer till jouren finns på bokningsmeddelandet.

Kostnader för ev. uppkomna skador som vållats av hyresgästen bekostas av

hyresgästen.

8. Lokalupplåtelsen förutsätter att hyresgästen utför grovstädning. Egna sopor tas om

hand av hyresgästen. Om hyresgästen förorsakar extra städning av hyrd lokal eller

anläggning, debiteras den faktiska städkostnaden.

9. Vid offentlig föreställning, övernattning eller annan aktivitet, ska hyresgästen själv ta

reda på om eventuella myndighets tillstånd behövs och lämna anmälan till berörda

myndigheter.

Hyresgästen är ansvarig för att det inte vistas fler personer i lokalen än det är tillåtet.

10. Hyresgästen ska upplysa sig om vart nödutgångar och brandsläckare finns tillgängliga

och ska också se till att nödutgångar inte är blockerade eller låsta.

Vid såväl offentliga som slutna tillställningar svarar hyresgästen för att tillfredställande

ordning och vakthållning upprätthålls.

11. Det är inte tillåtet att ta med djur in i lokaler eller anläggningar som upplåtits.

12. Rökning är inte tillåtet inom lokaler eller anläggningsområden.

13. Alkoholförtäring i de kommunala lokaler eller anläggningar där kultur och fritid

administrerar uthyrningen inte är tillåten, förutom i de av kommunen angivna lokaler.

(information fås vid bokningsförfrågan) Vid alkoholförtäring i de lokaler som är

undantagna från denna regel måste hyresgästen själv inhämta eventuella

myndighetstillstånd eller lämna anmälan till berörda myndigheter.

14. Hyresgästen ska betala sina eventuella skulder för tidigare hyrestillfällen innan lokaler

eller anläggningar får tas i bruk. Vid utebliven betalning skickas påminnelse enligt

kommunens policy varvid lagstadgad påminnelseavgift debiteras. Betalas inte skulden

kan hyresgästen komma att stängas av från kommunala lokaler eller anläggningar.

15. Förändringar av taxan kan ske under kontraktstid om kommunfullmäktige tar sådant

beslut.

16. Om hyresgästen inte följer dessa ordningsföreskrifter kan följderna bli att:

- Hyresgästen debiteras för uppkomna merkostnader

- Hyresgästen omedelbart kan stängas av från tillträde till respektive lokal för

återstoden av säsongen eller för viss tid.

- Hyresgästen kan också bli skyldig att betala skadestånd för eventuellt uppkomna

skador

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.