Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Telefon 08-555 010 00

Akuta ärenden när kommunen har stängt
Södertörns larmbord, 08-721 23 13

 

Turingeleden

Genom naturområdena Brygghusviken och Bolbyns hagar i Vidbynäs går Turingeleden som nyinvigdes maj 2019.


Turingeleden, en vägskylt. Bild.

Turingeleden är en 3,8 km vandringsled längs sjön Turingens södra sida i Nykvarn. Leden är märkt med orange markering. Bolbynsslingan, som är 1,7 km, är blåmarkerad. Promenadstråket ut till Brygghusviken som är 1,7 km är märkt med grön markering. Parkeringsmöjligheter finns vid Vidbynäs Golf.

Leden har fått fräscha grillplatser och vindskydd. Dessutom har ledens sträckning ändrats på några ställen samtidigt som markeringen har blivit tydligare.

Parkeringsmöjligheter finns vid Vidbynäs golf och konferens.

Bolbyns hagar

Gravfältet vid Vidbynäs är en av få lämningar från järnåldern i Nykvarn. Det är vackert beläget på en höjd med utsikt mot Turingesjön.

Gravfältet togs sannolikt i bruk under äldre järnålder (ca 500 f. Kr. – 550 e. Kr.) och omfattar minst 70 gravar i olika former. Här finns många olika typer av gravar: högar, stensättningar, resta stenar och en så kallad treudd. En treudd är en tresidig stensättning. Treudden i Vidbynäs ligger vackert vid den högsta punkter på gravfältet och är rätt stor, sidorna är 12 meter långa. De resta stenarna utgörs av cirka en halvmeter höga stenar som rests över en grav. Fram till att Nykvarns kommun bestämde sig för att göra en natur- och kulturstig i området var gravfältet och dess omgivningar rätt okänt. Runt om gravfältet finns fler lämningar och tillsammans med kyrkan bildar de en intressant och välbevarad kulturmiljö.

Ingen av gravarna har undersökts arkeologiskt, men det här gravfältet liknar andra från samma period och som har undersökts. Därför tror länsmuseets arkeologer att majoriteten av gravarna tros vara från yngre järnålder (550-1050 e. Kr.).

Mindre än 100 meter från gravfältet hittades under arkeologiska undersökningar 2002 lämningar efter en boplats från samma period.

I området finns även så kallade skålgropsstenar, det är helt enkelt stenar där man av olika anledningar har huggit in gropar. Ofta är dessa från bronsåldern (1700-500 f. Kr.), men de kan också vara yngre.

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.