Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Telefon 08-555 010 00

Akuta ärenden när kommunen har stängt
Södertörns larmbord, 08-721 23 13

 

Föreningsenkät

Nykvarns kommun genomför en översyn av stödet till föreningslivet. En del i utredningen är en enkät som kommunen skickar ut till er föreningar. Detta för att få er syn på de bidragsregler som finns idag och hur de kan utvecklas.  

Era synpunkter kring bidragsstödet är viktiga så vi vill gärna att ni tar er tid och hjälper oss genom att fylla i enkäten. När ni svarar på frågorna, gör det utifrån er förenings syn på föreningsstödet i Nykvarn. Ett sätt att hantera enkätfrågorna inom er förening kan vara att de diskuteras och besvaras vid ett styrelsemöte.

Förlängt till den 4 mars 2018 vill vi ha ert svar.

Nuvarande bidragsregler Pdf, 64.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Vi vill att ni fyller i och skickar in enkäten via svars knappen längst ner på sidan, efter enkätfrågorna.


Vilken typ av förening * (obligatorisk)
Vilken typ av förening
Om du markerar i annan förening, ange då vilken typ av förening ni är.
Fråga 1 * (obligatorisk)
Bestäm en gradering för varje delfråga
  Mycket liten Liten Varken/eller Stor Mycket stor
I vilken utsträckning anser du att nuvarande bidragsregler är rättvisa?

Fråga 2 * (obligatorisk)
Bestäm en gradering för varje delfråga
  Mycket liten Liten Varken/eller Stor Mycket stor
I vilken utsträckning anser du att nuvarande bidragsregler är tydliga?

Fråga 3 * (obligatorisk)
Bestäm en gradering för varje delfråga
  Mycket liten Liten Varken/eller Stor Mycket stor
I vilken utsträckning anser du att nuvarande bidragsregler är administrativt arbetskrävande för föreningen?

Fråga 4 * (obligatorisk)
Bestäm en gradering för varje delfråga
  Mycket liten Liten Varken/eller Stor Mycket stor
I vilken utsträckning kan din förening utnyttja de olika ekonomiska bidragen i nuvarande bidragssystem?

Fråga 5 * (obligatorisk)
Bestäm en gradering för varje delfråga
  Mycket liten Liten Varken/eller Stor Mycket stor
I vilken utsträckning är det viktigt att det finns ett grundbidrag som man kan få om föreningen uppfyller de grundläggande kraven och som inte är beroende av antal aktiviteter?

Fråga 6 * (obligatorisk)
Bestäm en gradering för varje delfråga
  Mycket liten Liten Varken/eller Stor Mycket stor
I vilken utsträckning är det viktigt att det finns ett bidrag som baseras på antal sammankomster?

Fråga 7 * (obligatorisk)
Bestäm en gradering för varje delfråga
  Mycket liten Liten Varken/eller Stor Mycket stor
I vilken utsträckning är det viktigt att bidragssystemet har en tydlig inriktning på att aktivera ungdomar?

Fråga 8 * (obligatorisk)
Bestäm en gradering för varje delfråga
  Mycket liten Liten Varken/eller Stor Mycket stor
I vilken utsträckning är det viktigt att bidragssystemet innehåller en del med bidrag för lokal/anläggning som föreningen själv äger eller har hyrt?

Fråga 9 * (obligatorisk)
Bestäm en gradering för varje delfråga
  Mycket liten Liten Varken/eller Stor Mycket stor
I vilken utsträckning är det viktigt att bidragssystemet innehåller en del som möjliggör utveckling av föreningens verksamhet?

Fråga 10 * (obligatorisk)
Bestäm en gradering för varje delfråga
  Mycket liten Liten Varken/eller Stor Mycket stor
I vilken utsträckning är det viktigt att bidragssystemet innehåller en del som möjliggör bidrag för utbildning av föreningens funktionärer?

Fråga 11 * (obligatorisk)
Bestäm en gradering för varje delfråga
  Mycket liten Liten Varken/eller Stor Mycket stor
I vilken utsträckning är det viktigt att bidragssystemet innehåller en del som avser administrativt ekonomiskt stöd?

Fråga 12 * (obligatorisk)
Bestäm en gradering för varje delfråga
  Mycket liten Liten Varken/eller Stor Mycket stor
I vilken utsträckning är det viktigt att bidragets storlek är beroende av föreningens samhällsengagemang i frågor som jämställdhet, rök- drog- och alkoholfri miljö samt HBTQ?

Fråga 13 * (obligatorisk)
Bestäm en gradering för varje delfråga
  Mycket liten Liten Varken /eller Stor Mycket stor
I vilken utsträckning är det viktigt att bidragets storlek är beroende i av föreningens engagemang i lokala frågor som t ex trygghet, naturvård, hembygd och aktiviteter för ungdomar under lov och ledigheter?

Fråga 14 * (obligatorisk)
Bestäm en gradering för varje delfråga
  Mycket liten Liten Varken/eller Stor Mycket stor
I vilken utsträckning är det viktigt att lokaltider i idrottshallar och idrottsplaner uthyrs utan avgift för föreningen?

Fråga 15 * (obligatorisk)
Bestäm en gradering för varje delfråga
  Mycket liten Liten Varken/eller Stor Mycket stor
I vilken utsträckning skulle utnyttjandet av kommunens idrottshallar och idrottsplaner bli effektivare om det ingick en avgift för att utnyttja dessa?


Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.