Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Telefon 08-555 010 00

Akuta ärenden när kommunen har stängt
Södertörns larmbord, 08-721 23 13

 

Ukraina - så jobbar Nykvarn

Kommunen följer läget i Ukraina noga och samverkar med andra kommuner och myndigheter i länet med omvärldsbevakning och förberedelser.

Uppdateringar

Fredag 13 maj: Alla som önskar utbildning (förskola, skola och gymnasium) för barn som kommer från Ukraina ska kontakta beredningsgruppen@nykvarn.se. och ange tydliga kontaktuppgifter. Läs mer om utbildning längre ner på sidan.

Torsdag 6 maj: Vi har samlat aktiviteter som anordnas i Nykvarn, både öppna för alla och specifikt för personer från Ukraina. Informationen om aktiviteterna finns på ukrainska på den här sidan.

Tisdag 19 april: Arbetsförmedlingen kommer till Nykvarn för att informera personer från Ukraina om hur man går till väga för att börja söka jobb i Sverige. Läs mer här.

Fredag 8 april: Vi har samlat information på ukrainska som kan vara bra att ha för de som kommer från Ukraina till Nykvarn. Information på ukrainska.

Onsdag 6 april: 29 mars anställdes Khrystyna Hevchuk som studiehandledare i Nykvarns kommun. Hon kommer bli ett stöd för de ukrainska barn som börjar i skolan. Läs mer här. Öppnas i nytt fönster.

Måndag 21 mars: I väntan på besked från Migrationsverket om hur många ukrainska flyktingar som ska placeras i Nykvarn har kommunen börjat ställa i ordning tillfälliga boenden. I två paviljonger på Södertäljevägen finns tolv rum som beräknas vara klara för inflyttning den 28 mars. Kommunen förbereder samtidigt för ytterligare bostäder. Här kan du läsa mer om de tillfälliga boendena.

Fredag 18 mars: Många privatpersoner vill hjälpa till när allt fler människor anländer till Sverige, till exempel genom att öppna upp sina hem. Att ta emot flyktingar i sitt hem är ett frivilligt humanitärt och ideellt stöd. Det är ett välkommet initiativ men ersätts inte ekonomiskt av kommunen. Flera lokala och nationella organisationer har insamlingar för mat och kläder, kontakta dessa för att se hur de kan hjälpa privatpersoner som öppnar upp sina hem. Här kan du läsa mer om vad som gäller när du vill hjälpa till.

Onsdag 9 mars: Kommunen har fått en fråga från Migrationsverket om att ta fram tillfälliga boenden, till exempel i skolor, gymnastiksalar eller stugor/stugbyar där kommunen är ägare eller verksamhetsansvarig. Det behövs i dagsläget 4 000 sådana boendeplatser i Stockholm, Uppsala, Sörmland och Västmanlands län. Dessa tillfälliga boenden gäller alltså bara i lokaler kommunen själv äger. Kommunen samordnar denna fråga och kommer att erbjuda bostäder till flyktingar från Ukraina.

Försvarsmaktens bedömning är fortfarande att risken för ett beväpnat angrepp mot Sverige är låg. I nuläget fungerar samhället och alla samhällsfunktioner som de ska. Försvarsmakten är alltid beredd att vidta de åtgärder som krävs och följer händelseutvecklingen noga. Läs mer om Försvarsmaktens aktiviteter och närvaro i samhället. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nykvarns kommun ingår i Samverkan Stockholmsregionen där kommuner, Länsstyrelsen, Försvarsmakten, regionen, Migrationsverket, Polismyndigheten, frivilliggrupper med flera deltar. Arbetet med samverkan har upparbetats under de senaste två åren. Samverkansmöten hålls flera gånger i veckan och vi uppdaterar hela tiden lägesbilden och omvärldsbevakar för att följa utvecklingen.

Huvudfokus för Nykvarns kommun är att arbeta med och säkra kärnverksamheten. Sedan länge arbetar vi med att stärka förmågan att leda kommunen under kris eller höjd beredskap. Detta görs under ledning av vår krisledningsorganisation. Kommunen har en god planering för att leda under svåra förhållanden och för att upprätthålla samhällsviktig verksamhet. Planering och utbildning sker kontinuerligt och vi utvecklar hela tiden vår förmåga att samverka och samarbeta med andra.

Flyktingmottagande

Nykvarns kommun samverkar med kommuner och region för att hantera flyktingmottagandet. Läs mer under rubriken "Uppdateringar" högst upp på sidan för aktuell information.

Information om Sverige på ryska

För den som är ny i Sverige finns samlad information om att till exempel söka asyl, hitta arbete och vara förälder på länsstyrelsernas webbplats informationsverige.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Sidan finns på flera språk och kan också vara bra för dig som vill hjälpa en ukrainsk familj komma till rätta i Sverige.

Information Sverige - rysk språkversion Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information om vård på ukrainska

För personer från Ukraina som behöver söka vård i Sverige har Västra Götalandsregionen tagit fram enkel och tydlig information på ukrainska.

Informationsmaterial Var ska jag söka vård? - på ukrainska Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor och svar

Du kan hjälpa till på olika sätt. Flera Frivilligorganisationer tar emot gåvor och pengar för att stötta. De samordnar även hjälpinsatser.

Röda Korset har samlat information och tips om du kan hjälpa de drabbade i Ukraina. Här hittar du tipsen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor och svar om olika insatser.

Barn och ungdomar som har fått ett uppehållstillstånd med tillfälligt skydd har samma rätt till utbildning i Sverige som asylsökande barn och ungdomar, på samma villkor som andra barn som bor i Sverige. Det innebär att de har rätt till utbildning i:

  • förskola
  • förskoleklass
  • grundskola
  • grundsärskola
  • specialskola
  • sameskola
  • fritidshem
  • gymnasieskola och gymnasiesärskola om utbildningen påbörjas innan de har fyllt 18 år.

Barn och ungdomar som har fått uppehållstillstånd med tillfälligt skydd eller som är asylsökande ska tas emot så snart det är lämpligt med hänsyn till deras personliga förhållanden, men bör tas emot senast en månad efter ankomsten.

Vi står redo att ta emot dem som vill och kan gå i skola. De som har barn eller tar hand om en familj som har barn boende hos sig behöver kontakta kommunen. Det görs lättast via beredningsgruppen@nykvarn.se.

Vi erbjuder barnomsorg inom fyra månader från det att ansökan inkommit till kommunen. I nuläget kan det ta upp till 4 månader att erhålla plats i förskola. Den som önskar plats i förskola kan kontakta beredningsgruppen@nykvarn.se. Den som kontaktar beredningsgruppen behöver ange tydliga kontaktuppgifter för att vi ska kunna behandla ärendet.

Mer information finns på Skolverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Migrationsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

I kommunen finns det två skyddsrum med total 166 platser. Skyddsrummen ligger på Hökmossvägen 16 samt Skogsvägen 6. Här kan du se en karta över skyddsrum i länet och Sverige. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skyddsrum har främst byggts i skyddsrumsorter, områden som bedömts mer utsatta för krigshandlingar än andra, till exempel storstäder. Bedömningen att dessa städer är mer utsatta gäller fortfarande.

MSB har ansvar för skyddsrummen och har personal som besiktigar dem. Ett skyddsrum ska vara iordningställt inom 48 timmar om regering och riksdag beordrar det. Fastighetsägaren ansvarar för att det sker.

På totalen har Sverige ett omfattande fysiskt skydd med plats för över 7 miljoner invånare. Kommuner och regioner ha ett bredare fokus och rustar sig för att möta en modern hotbild, till exempel genom att skapa förmåga att möta cyberattacker och informationspåverkan.

Under kris och krig är det svårt att kontrollera uppgifter. Vi uppmanar dig att vara källkritisk och att inte dela information utan att ta reda på vem avsändaren är eller vad syftet med informationen är. Under allvarliga händelser sprids mycket information. En hel del kan vara obekräftad information.

Använd sunt förnuft i sociala medier och tänk på syftet innan du postar inlägg eller kommentarer. Diskutera gärna, öppna samtal är viktiga, speciellt vid allvarliga händelser. Men tänk på vad dina inlägg förmedlar och om de kan ha någon nytta för andra. Tänk efter innan du delar personuppgifter eller bilder på drabbade personer.

Det är också viktigt att inte sprida försvarsinformation, till exempel om du sett försvaret på någon specifik plats eller om du har uppmärksammat att en övning någonstans.

På Försvarsmaktens hemsida kan du utbilda dig om säkerhet på nätet. Sociala medier och säkerhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer på krisinformation.se om källkritik  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.och sociala medier i kriser. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I Sverige finns systemet Viktigt meddelandet till allmänheten, VMA, ett system som används för att varna om något allvarligt har hänt som omedelbart hotar liv, hälsa, egendom eller miljö.

msb.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om hur en varning går till.

 

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.