Kan jag få ha företagets namn på vägvisaren?

Vägvisningen är inte till för att användas i reklamsyfte. Texten på vägvisningen till en inrättning ska beskriva typen av verksamhet med ett generellt ord. Det är enbart när det finns risk för förväxling med liknande verksamhet vid samma väg som namnet på företaget kan skrivas på vägmärket.