Måste jag betala för vägvisningen?

Det är den som har begärt vägvisning som betalar för uppsättning och underhåll av vägmärket. Enda undantaget från det är om kommunen ändå skulle ha satt upp vägmärket. Kostnaden kan variera kraftigt beroende på märkets storlek och typ samt typen av väg som det ska sättas upp vid.