Nyhet 07 januari 2021 14:01

Detta gäller vid snöröjning

Vintern här är och det börjar bli dags att hålla efter snön. Nykvarnsbostäder (Nybo) tar för kommunens del hand om snöröjning och halkbekämpning av gator, cykel- och gångvägar och allmänna parkeringar i Nykvarn.

Vid stora snöfall är högsta prioritet att hålla vägar öppna så att viktiga samhällsfunktioner inte blockeras. Även gång- och cykelvägar och bussgator har hög prioritet. Vid större snöfall kan dock prioriteringarna ändras och alla ytor tas samtidigt, även bostadsgator.

Det finns fastställda kriterier för vid vilka snödjup snöröjningen utförs:

  • Gång- och cykelvägar och bussgator plogas vid snödjup på 3–4 cm.
  • Busshållplatser, övergångsställen och handikappsparkeringar vid snödjup på 3–4 cm.
  • Bostadsgator vid snödjup på 7 cm.

Vi undviker i möjligaste mån snöröjning under pågående snöfall eftersom vi i sådana fall behöver ploga varje distrikt flera gånger. Förarna som kör maskinerna måste ha uppehåll mellan körningarna för att hinna vila och återhämta sig och därför är det mest effektivt att köra så mycket som möjligt på samma vända.

I situationer där mycket snö förväntas gör beredskapspersonalen en bedömning av hur och när snöröjningen bör sättas in för att utnyttja resurserna på bästa möjliga sätt.

Det här gäller för dig som fastighetsägare

Du som äger en fastighet i Nykvarns kommun har ansvar för att gångbanan utanför ditt hus är halkfri och säker. Tänk på detta:

• Snöröj och sanda gångbanan så snart som möjligt.
• Snöröj runt ditt sopkärl så att sophämtningen kan fungera.
• Håll tak och hängrännor fria från snö och is som kan falla ner på gatan.

För mer info kan du läsa på hemsidan: https://www.nykvarn.se/trafikochinfrastruktur/renhallningochsnorojning.4.99cec5e1477430727cb8268.htmllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 

Senast uppdaterad: 07 januari 2021 14:02

Dela sidan
 

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.