Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Telefon 08-555 010 00

Akuta ärenden när kommunen har stängt
Södertörns larmbord, 08-721 23 13

 

Landsbygdsutveckling

Ny bebyggelse på landsbygden ska i första hand utvecklas i anslutning till befintlig sammanhållande bebyggelse inom de stråk som pekas ut i kommunens översiktsplan.

Större delen av Nykvarns kommuns geografiska yta består idag av tätortsnära landsbygd. För att ge goda möjligheter åt de areella näringarna och deras ekosystemtjänster, ska landsbygden inte ytterligare delas upp av ny bebyggelse.

Enligt kommunens översiktsplan ska bebyggelseutvecklingen koncentreras till ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbara stråk inom tätorten och upp mot Mälarkusten. Den gröna strukturen med stora orörda naturområden i nordost och sydväst runt Yngern ska värnas. 

Inom dessa bebyggelsestråk förväntas långsiktig service i form av infrastruktur som till exempel kommunalt vatten och avlopp, gång- och cykelvägar, ridleder, bredband, kollektivtrafik, hållplatser, service samt barn- och äldreomsorg, mötesplatser, fritidsaktiviteter och annan service.

Föreslagen stråkutbyggnad
Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.