Nyhet 08 joulukuuta 2020 13:12

Kunnanhallitus hyväksyi suuntaviivat

Kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä annetun lain mukaan viranomaisten on laadittava tavoitteet ja suuntaviivat vähemmistöpoliittiselle työlleen. Kunnanhallitus hyväksyi suuntaviivaehdotukset viime tiistaina täydennettyään niitä koulutuslautakunnan lisäyksellä.

Nykvarnin kunta laati keväällä 2020 ehdotuksen suuntaviivoiksi, ja ehdotus on syksyn aikana ollut lausuntokierroksella rakennus- ja ympäristölautakunnassa, koulutuslautakunnassa ja hoito- ja hoivalautakunnassa.

Kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä annetun lain mukaan viranomaisten on laadittava tavoitteet ja suuntaviivat vähemmistöpoliittiselle työlleen. Nykvarnin kunta laati keväällä 2020 ehdotuksen suuntaviivoiksi, ja ehdotus on syksyn aikana ollut lausuntokierroksella rakennus- ja ympäristölautakunnassa, koulutuslautakunnassa ja hoito- ja hoivalautakunnassa. Kunnanhallitus hyväksyi suuntaviivat täydennettyään niitä koulutuslautakunnan lisäyksellä.

Koulutuslautakunta halusi suuntaviivoihin selvennykset siitä, että oikeus suomenkieliseen esikoulutoimintaan saattaa merkitä, että esikoulu sijaitsee toisessa kunnassa, ja että äidinkielenopetusta saatetaan antaa etäopetuksena.

På svenska:
Kommunstyrelsen beslutade att anta riktlinjer för genomförande och uppföljning av ansvar inom finskt förvaltningsområde.

I enlighet med lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk ska myndigheter ha mål och riktlinjer för sitt arbete med nationella minoriteteter. Nykvarns kommun tog under våren 2020 fram förslag för riktlinjer och dessa har under hösten varit på remiss hos bygg- och miljönämnden, utbildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden. Kommunstyrelsen antog riktlinjerna med utbildningsnämndens tillägg.

Utbildningsnämnden önskade ha med förtydliganden om att rätten till förskola på finska kan innebära att förskolan ligger i en annan kommun och att modersmålsundervisningen kan bedrivas som fjärrundervisning.

Senast uppdaterad: 08 joulukuuta 2020 13:12

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.