Kontakta oss

Osoite

Asiakaspalvelu

Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Puhelin 08 - 555 010 00

Projektipäällikkö

Sari Kyhälä

Puhelin 08-555 011 19

Akuta ärenden när kommunen har stängt
Södertörns larmbord, 08-721 23 13

Näin kuntaa johdetaan

Kunnan ohjausmalli perustuu tavoite- ja tulosjohtamiseen. Se merkitsee, että kunnanvaltuusto päättää strategisista tavoitealueista och priorisoiduista tavoitteista, joihin koko kunnan tulee pyrkiä saavuttaakseen Visio 2035:n tavoitteet. Kunnan ohjausmallissa vahvistetaan kokonaisvaltaiset rakenteet ja toimintatavat kunnan toiminnan ohjaukselle, suunnittelulle ja seurannalle.

Kunnan organisaatiota johdetaan kunnan luottamustehtäviin valittujen poliitikkojen vahvistamien poliittisten tavoitteiden pohjalta. Ohjausmallin tavoitteena on, että kunnan eri toiminta-alueet saavuttavat asetetun vision, tavoitteet ja hyvän taloudenpidon ja että poliittisesti tehdyt päätökset vaikuttavat kunnan koko organisaatioon.

Visio 2035 ohjaa kunnan kehitystä toivottuun suuntaan.

Visio 2035 on poliittisiin päätöksiin perustuva ohjausdokumentti, joka käsittää kunnan koko toiminnan ja toimii kunnan ohjausmallin lähtökohtana. Vision tulee varmistaa, että kunnan resurssit priorisoidaan halutulla tavalla niin nyt kuin tulevaisuudessakin.

Skiss som föreställer ett hus med fyra delar. Högst upp, på taket, syns visionen. Längst ned finns olika rutor som symboliserar kommunens organisation och medarbetare.

Talo kuvaa kunnan johtamistapaa ja tavoitteiden ja vision keskinäistä suhdetta. Talo koostuu neljästä osasta: ylimpänä on katto - Visio 2035. Ylimmässä kerroksessa ovat ohjausdokumentit. Talon keskikerros edustaa ohjausta ja siihen liittyvää tavoitekuvaa, joka suuntautuu ulospäin kohti kunnan asukkaita ja muita toimijoita. Kunnan luottamustehtäviin valitut poliitikot päättävät MITÄ tehdään, kun taas organisaatio vastaa siitä, MITEN työ tehdään. Talon pohjakerros symboloi tavoitekuvaa, joka on suuntautunut kohti kunnan organisaatiota ja työntekijöitä.

Styrdokument

Verksamheten i Nykvarns kommun styrs av lagstadgade styrdokument. Styrdokumenten kan regleras i en lag eller i andra specifika standardkrav. Det kan också regleras av kommunens egna policyer, strategier, riktlinjer som antagits av kommunfullmäktige, kommunens nämnder eller av förvaltningen.

Ohjausdokumentit Kunnanvaltuuston strategiset tavoitteet

 

Perspektiivi ulospäin: Kunnan asukkaat ja muut toimijat Kunnanvaltuuston kokonaisvaltaiset tavoitteet perspektiivin puitteissa

 • Nykvarnin kunnan tulee olla houkutteleva kunta, jossa on hyvä asua ja työskennellä.
 • Kunnan tulee tarjota palveluja, joihin asukkaat ovat tyytyväisiä.
 • Kunnan asukkaiden tulee olla vahvasti osallisia kunnan toiminnassa

Perspektiivi sisäänpäin: Kolme organisaatioon suuntautuvaa perspektiiviä
 • Työntekijät
 • Prosessi ja kehitys
 • Talous

Kunnan kolme kokonaisvaltaista perspektiiviä heijastavat tavoitteita, joiden tulee luoda edellytykset menestyksekkäälle työlle kunnan organisaatiossa.

 

Ohjausdokumentit

Nykvarnin kunnan toimintaa ohjaavat lakimääräiset ohjausdokumentit. Ohjausdokumentteja säädellään laissa tai muissa erityisissä vaatimuksissa. Niitä voidaan myös säädellä kunnanvaltuuston, lautakuntien tai hallintojen hyväksymissä kunnan omissa toimintaperiaatteissa, strategioissa ja suuntaviivoissa.

Kunnanvaltuuston strategiset tavoitteet

Kunta on jakanut kuusi kokonaisvaltaista tavoitettaan neljään strategiseen perspektiiviin Visio 2035:n saavuttamiseksi. Tavoitteet ovat kunnanvaltuuston kokonaisvaltaisia strategisia tavoitteita, ja ne koskevat yleensä yhtä vaalikautta.

Perspektiivi ulospäin: Kunnan asukkaat ja muut toimijat

Strategiset perspektiivit sisältävät ne tavoitteet ja arvot, jotka kunta luo ja joita se välittää ulospäin.

Kunnanvaltuuston kokonaisvaltaiset tavoitteet perspektiivin puitteissa

 • Nykvarnin kunnan tulee olla houkutteleva kunta, jossa on hyvä asua ja työskennellä.
 • Kunnan tulee tarjota palveluja, joihin asukkaat ovat tyytyväisiä.
 • Kunnan asukkaiden tulee olla vahvasti osallisia kunnan toiminnassa


Perspektiivi sisäänpäin: Kolme organisaatioon suuntautuvaa perspektiiviä

Nykvarnin kunnan ohjausmalli sisältää kolme kokonaisvaltaista strategista perspektiiviä, jotka suuntautuvat organisaation sisään:

 • Työntekijät
 • Prosessi ja kehitys
 • Talous

Kunnan kolme kokonaisvaltaista perspektiiviä heijastavat tavoitteita, joiden tulee luoda edellytykset menestyksekkäälle työlle kunnan organisaatiossa.

Kunnanvaltuuston strategiset tavoitteet perspektiivin puitteissa:

 • Nykvarnin kunnan tulee olla houkutteleva työnantaja (Työntekijät)
 • Kunnan tulee kehittää prosesseja laadun ja tehokkuuden parantamiseksi (Prosessi ja kehitys)
 • Hyvä taloudenpito (Talous)
Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.