Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Mottagningstelefon Barn och familj
08-555 010 69
Mottagningstelefon Ekonomiskt bistånd
08-555 010 48
Mottagningstelefon Vuxen
08-555 014 70

Kommunens växel:
08-555 010 00

Orosanmälan jourtid:
Socialjouren Södertälje, 08-523 038 70

Sjukvård och tandvård

Stockholms läns landsting har det grundläggande ansvaret för hälso- och sjukvården i Nykvarn. Viss vård ges också av kommunen, framför allt vård för äldre och personer med funktionsnedsättningar.

Nykvarns vårdcentral

Centrumvägen 2, Vårdbyggnaden, Nykvarns centrum
Öppet: måndag-fredag klockan 8-17  
Telefon: 08-409 157 00

1177 Vårdguiden

På landstingets portal 1177 Vårdguiden finns all information om hälsa och vård i länet, både landstingsdriven och privat.

Södertälje Sjukhus

Akutmottagningen och förlossningen har öppet dygnet runt.
Adress: Rosenborg 6-10
Telefon: 08-550 240 00 (klockan 07:00 - 18:00)

Tandvård

I Nykvarn finns privatpraktiserande tandläkare och distriktstandvården.

Distriktstandvården finns i samma byggnad som vårdcentralen, Centrumvägen 2.
Telefon: 08-597 603 40

112

Är du allvarligt skadad eller svårt sjuk ska du vända dig till en akutmottagning på sjukhus eller ringa 112 för ambulans.

Hemsjukvård

Du som har ett varaktigt behov av hälso- och sjukvård och en diagnos eller funktionshinder som motiverar att insatserna ges i hemmet kan få hemsjukvård. Det är i så fall Nykvarns Vårdcentral som kommer hem till dig och ger vården. 

Ansvarsfördelning kommun/region

Kommunerna erbjuder hälso- och sjukvård inom vissa områden, dock inte läkarvård. Regionerna ansvarar alltid för den vård som läkare ger. 

Kommunernas hälso- och sjukvård ges framför allt i särskilda boenden för äldre och personer med funktionsnedsättning. Många äldre behöver både äldreomsorg och sjukvård. Generellt ansvarar kommunen för äldreomsorgen medan landstinget (vårdcentral/husläkare eller sjukhus) står för sjukvården. Den basala hemsjukvården kan dock skötas av såväl kommun som landsting.

Både regionen och kommuner omfattas av bestämmelserna i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) som reglerar huvudmännens skyldighet att erbjuda hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning. Hälso- och sjukvårdspersonalens arbete regleras av Patientsäkerhetslagen.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Inom kommunens hälso- och sjukvårdsverksamhet ska det alltid finnas en medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS). Det finns även en medicinskt ansvarig rehabilitering (MAR) i kommunen.

Du når Nykvarns medicinskt ansvariga sjuksköterska och medicinskt ansvarig rehabilitering via kommunens växel,

tel. 08-555 010 00.

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.