Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Mottagningstelefon Barn och familj
08-555 010 69
Mottagningstelefon Ekonomiskt bistånd
08-555 010 48
Mottagningstelefon Vuxen
08-555 014 70

Kommunens växel:
08-555 010 00

Orosanmälan jourtid:
Socialjouren Södertälje, 08-523 038 70

Sekretess och tystnadsplikt

Socialtjänstens personal arbetar med människor som ibland är i en beroendeställning. Detta ger oss ett stort moraliskt och etiskt ansvar att uppträda på ett korrekt och respektfullt sätt, i alla situationer.

Offentlighets- och sekretesslagen

Inom socialtjänsten råder tystnadsplikt enligt sekretesslagen. Det betyder att anställda inom socialtjänsten inte får lämna ut information eller berätta om enskilda människors personliga förhållanden. Bestämmelsen om tystnadsplikt och sekretess finns i Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sekretessen är ett skydd för enskilda individer och deras närstående för att de inte ska drabbas eller skadas på något sätt. Med närstående menas make, sambo och nära släkting till personen. Med personliga förhållanden menas alla uppgifter som går att koppla till en enskild individ, till exempel bostadsadress, telefonnummer, fysisk och psykisk hälsa, sexuell läggning och missbruk.

För vem gäller tystnadsplikt

Tystnadsplikt gäller alla som arbetar, praktiserar eller har uppdrag inom socialtjänsten och inom den kommunala hälso- och sjukvården.

Tystnadsplikten gäller alltså även för administrativ personal, tolkar, lokalvårdare, personliga assistenter, ledsagare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, förtroendevalda med flera. Tystnadsplikten gäller även efter avslutad anställning.

Vad kan hända

Om du upplever att någon har kränkt din integritet genom att bryta mot tystnadsplikten kontaktar du ansvarig chef för verksamheten. Brott mot tystnadsplikten och sekretessen kan ge arbetsrättsliga följder, böter eller fängelse.

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.