Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Mottagningstelefon Barn och familj
08-555 010 69
Mottagningstelefon Ekonomiskt bistånd
08-555 010 48
Mottagningstelefon Vuxen
08-555 014 70

Kommunens växel:
08-555 010 00

Orosanmälan jourtid:
Socialjouren Södertälje, 08-523 038 70

Bostadsanpassning

Om du har en funktionsnedsättning och behöver anpassa din bostad har du möjlighet att ansöka om bostadsanpassningsbidrag hos kommunen. Bidraget finns för att du ska kunna bo kvar i din bostad och leva ett så självständigt liv som möjligt. Du kan få bidrag oavsett vilken typ av funktionsnedsättning du har. Det är ditt behov av anpassning som avgör om du kan få bidrag.

Vem kan ansöka om bostadsanpassningsbidrag?

Du som har en bestående funktionsnedsättning, eller som bor i samma hushåll som en person med bestående funktionsnedsättning, kan ansöka om bostadsanpassningsbidrag. Bidraget är personligt och gäller oavsett om du äger din bostad, bor i hyresrätt eller i bostadsrätt. Ditt behov avgör om du får bidrag.

Kan jag söka bostadsanpassningsbidrag när jag flyttar till en ny bostad?

Om du har en funktionsnedsättning ska du välja en bostad som är lämplig för dig med hänsyn till din funktionsnedsättning. Du kan inte få bidrag för att anpassa den nya bostaden om den är olämplig med tanke på din funktionsnedsättning. Storleken eller planlösningen kan till exempel vara olämplig. Om du flyttar in i ett nybyggt hus ska huset från början vara utformat så att det är lämpligt för dig.

Hur lång är handläggningstiden?

Den tid det tar för att behandla en ansökan om bostadsanpassning varierar utifrån ärendets omfattning och svårighetsgrad. Din handläggare ska utreda ärendet så fullständigt som möjligt och därefter fattar handläggaren ett beslut. Handläggningen ska ske snabbt, enkelt och billigt som möjligt. Normalt räknas tiden för handläggning från det datum som ansökan inkom till kommunen.

Behövs fastighetsägarens medgivande?

Du som bor i hyresrätt eller bostadsrätt måste ha ett skriftligt medgivande från din fastighetsägare, nyttjanderättshavande eller bostadsrättsförening innan anpassningen utförs.

Inget bidrag till flyttbart rullstolsgarage

Med anledning av en lagändring har personer i behov av flyttbart rullstolsgarage för placering utanför bostaden ingen rätt till bostadsanpassningsbidrag.

Läs mer om domen på Boverkets hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Bidraget gäller bara för att anpassa bostadens fasta funktioner. Du kan inte få bidrag för lösa föremål som man normalt tar med sig när man flyttar.

Exempel på anpassningar man kan få bidrag för:

Inomhus

 • Att ta bort trösklar
 • Att bredda dörröppningar
 • Att installera spisvakt
 • Att ordna duschplats istället för badkar
 • Att sätta upp stödhandtag

Utomhus

 • Att installera automatiska dörröppnare
 • Att ordna en ramp vid fastighetsentrén
 • Att installera hissar

Ansökningsblankett hittar du under E-tjänster på kommunens hemsida samt under blanketter längst ned på den här sidan.
 • Till din ansökan ska du bifoga ett intyg från arbetsterapeut, sjukgymnast, läkare eller annan medicinskt sakkunnig. Intyget ska styrka att de åtgärder du söker bidrag för är nödvändiga med hänsyn till din funktionsnedsättning.
 • Du behöver lämna in en kostnadsberäkning för den anpassning du söker bidrag för. Detta gör du genom att ta in tre anbud/offerter. Du kan själv anlita någon eller be kommunen om hjälp för att ta in offert/anbud från hantverkare.
 • I vissa ärenden behöver du komplettera din ansökan med andra handlingar, som exempelvis en bygganmälan eller bygglovsanmälan.

Beslutet om entreprenör grundas på de offerter du har skickat in. När du har fått dina bostadsanpassningarna utförda och tagit emot fakturan skickar du en kopia på fakturan tillsammans med kvitto på betalning till:
Nykvarns kommun
Bostadsanpassning
155 80 Nykvarns kommun


På fakturan ska det framgå när anpassningen/arna är utförda, vilka åtgärder som utförts, kundens namn samt ärendenummer. För att Nykvarns kommun ska kunna betala ut bidraget måste du meddela handläggaren att anpassningarna är utförda och att du är nöjd med arbetet som har utförts. När Nykvarns kommun har fått en kopia på fakturan samt kontoutdrag av inbetald anpassning, görs utbetalning av godkänt bidragsbelopp till det konto ni angivit i ansökningsblanketten. Det är viktigt att komma ihåg att om aktuell anpassning skulle medföra en lägre kostnad än godkänt belopp betalas bidraget ut endast för den faktiska kostnaden.

Om din ansökan inte beviljas får du ett skriftligt beslut med förklaring till avslaget. Där ska det framgå varför du inte får bidraget och hur du kan överklaga beslutet. Överklagandet ska vara skriftligt och ha kommit in till kommunen inom tre veckor räknat från den dag då du fick reda på beslutet. Kommunen gör sedan en ny prövning av beslutet. Om avslaget står fast skickas din överklagan vidare till Förvaltningsrätten som också prövar ärendet.

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.