Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Mottagningstelefon Barn och familj
08-555 010 69
Mottagningstelefon Ekonomiskt bistånd
08-555 010 48
Mottagningstelefon Vuxen
08-555 014 70

Kommunens växel:
08-555 010 00

Orosanmälan jourtid:
Socialjouren Södertälje, 08-523 038 70

Psykisk ohälsa - barn och unga

Alla, ung eller gammal, kan drabbas av kriser eller tyngande problem. För dig som är ung finns det olika ställen som kan hjälpa. Och för dig som är förälder eller närstående finns bra tips att lämna vidare till den som behöver stöd.

Psykisk ohälsa kan vara allt från en akut kris till psykiska sjukdomar eller besvär som påverkar det dagliga välbefinnandet.

En kris kan utlösas efter allvarliga psykiska påfrestningar, till exempel att en nära anhörig dör, olyckshändelser, katastrofer eller något annat oförutsett.

Det är viktigt att ha någon att prata med. Försök hitta en vuxen som du har förtroende för om det är något som oroar dig eller som inte känns bra.

Ingen pågående kontakt

Om ert barn/ungdom uppvisar tecken på att må psykiskt dåligt ska ni i första vända er till den vårdcentral där ni är listade. Via vårdcentralen kan ni komma i kontakt med det som kallas första linjens psykiatri, dvs. särskilda team för psykisk ohälsa som riktar sig till barn och unga.

Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) tar emot barn och unga under 18 år med allvarligare psykiska besvär, till exempel de som är deprimerade, har mycket ångest eller skadar sig själva. BUP En väg in är en gemensam ingång dit du som patient eller vårdnadshavare kan vända dig för en första kontakt.

Du når BUP En väg in på telefonnummer 08-123 524 50.BUP har öppet helgfri vardag kl 8.00–16.00.

Psykologstöd genom barn- och ungdomsmedicinska mottagningen

Från och med 1 juni 2022 börjar Barn och ungdomsmedicinska mottagningen (BUMM) ett nytt uppdrag där BUMM erbjuder psykologinsatser och föräldrastöd till barn och ungdomar (6-17 år) som har en pågående kontakt med mottagningen. Fråga den vårdpersonal ni träffar på BUMM om hur ni kan bokas in på besök.

Akut hjälp

Om det gäller svårare psykiska besvär eller är en akut situation ska ni kontakta BUP En väg in eller BUP Akutenhet. I länken nedan finns nummer till dessa verksamheter:
https://www.bup.se/kontakta-oss/en-vag-in/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Andra som kan stötta barn och unga

Elevhälsan

Barn- och elevhälsan riktar sig till alla barn och elever i kommunen och ska arbeta förebyggande och hälsofrämjande. I barn- och elevhälsan ingår skolkurator, skolpsykolog, specialpedagog, skolsköterska, skolläkare, rektor samt förskolechef. Barn- och elevhälsan samarbetar med skolornas elevvårdsteam.

Du når Elevhälsan genom kommunens växel, tel. 08-555 010 00.

Har du frågor och funderingar kring alkohol och droger? Det finns olika ställen du kan vända dig till för råd och stöd.

Vi kan nog alla känna att vi inte hinner med det vi borde. Men om känslan leder till sömnlöshet, oro eller andra besvär kan det vara bra att söka hjälp.

Om du systematiskt stängs ute, blir illa behandlad och trycks ner är du utsatt för mobbning.

Sexuella övergrepp är olika typer av handlingar där någon eller några kränker en annan person på ett sexuellt sätt.

Om du är barn eller ungdom och själv har blivit utsatt för stöld, våldsbrott eller liknande kan du få stöd och hjälp från Stödcentrum för unga brottsutsatta.

För att polisanmäla brott, ring Polisen tel. 114 14.

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.