Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Mottagningstelefon Barn och familj
08-555 010 69
Mottagningstelefon Ekonomiskt bistånd
08-555 010 48
Mottagningstelefon Vuxen
08-555 014 70

Kommunens växel:
08-555 010 00

Orosanmälan jourtid:
Socialjouren Södertälje, 08-523 038 70

Individens behov i centrum - IBIC

Sedan 2017 arbetar Nykvarns kommun enligt systemet IBIC, Individens behov i centrum. Arbetssättet ger dig större delaktighet och möjlighet att påverka.

Systemet har tagits fram av Socialstyrelsen och används i Nykvarn i arbetet med vuxna med funktionsvariation. Syftet är att du som har funktionsvariationer ska få hjälp och stöd utifrån dina individuella behov. Vi ska utgå från ditt behov som individ - och dina resurser, mål och resultat inom olika livsområden i dagliga livet.

Målet är att du som söker stöd får dina behov beskrivna på ett likvärdigt sätt i hela landet och att du får möjlighet att stärka dina egna resurser när det gäller att medverka i aktiviteter och vara delaktig.

För att skapa så lika bedömningar som möjligt i hela landet använder handläggare och utförare Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa, ICF, som gemensamt tankesätt och språk.

Med ett systematiskt arbetssätt beskrivs nuläge, mål och resultat med strukturerad dokumentation. Det ger säkrare överföring och återanvändning av information.

Tanken är att vi bättre ska kunna beskriva dina behov, resurser, mål och resultat. IBIC används också som stöd i samtal med anhöriga för att beskriva deras situation och behov av stöd.

Så jobbar vi med individens behov i centrum

När du ansöker om insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) får du träffa en handläggare.

I mötet med handläggaren får du beskriva dina problem och resurser inom olika områden i ditt liv, och även vad du tror att en insats skulle kunna bidra till (ditt mål). Handläggaren kan ibland behöva träffa dig flera gånger för att kunna ta ställning till din ansökan och dina behov. Handläggaren får bara inhämta uppgifter från andra om du samtycker till det.

De uppgifter handläggaren tar in sammanställs till en utredning och med den som grund fattas sedan ett beslut. Om du får helt eller delvis avslag på din ansökan har du rätt att överklaga beslutet.

När din ansökan beviljas lämnar handläggaren över ett uppdrag till den verksamhet som ska utföra det stöd du är beviljad. Uppdraget innehåller som regel uppgifter om vad du har ansökt om, en beskrivning av dina behov, resurser och mål samt vad du har beviljats. Om du tycker att någon annan uppgift utöver detta är särskilt viktig kan du be handläggaren att skriva in det i uppdraget.

Du får vara med och planera hur och när insatsen i praktiken ska genomföras tillsammans med den som ska utföra din insats. Det ni kommer överens om dokumenteras i en genomförandeplan.

Uppföljning sker kontinuerligt. Syftet är då att utvärdera om du uppnår dina mål, om målen har förändrats, men även hur du upplever kvaliteten.

Långsiktighet

I första hand genomförs förändringarna för nya brukare. Du som är befintlig brukare märker förändringen allteftersom vi gör uppföljningar, när du ansöker om nya insatser eller då din genomförandeplan uppdateras.

Kontakt

Har du frågor eller vill du veta mer om IBIC, kontakta:
Enhetschef avdelning vuxen, 08 - 555 014 84

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.