Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Mottagningstelefon Barn och familj
08-555 010 69
Mottagningstelefon Ekonomiskt bistånd
08-555 010 48
Mottagningstelefon Vuxen
08-555 014 70

Kommunens växel:
08-555 010 00

Orosanmälan jourtid:
Socialjouren Södertälje, 08-523 038 70

Hjälp i hemmet

Om du på grund av funktionsnedsättning, ålder eller sjukdom behöver hjälp i vardagen finns det olika typer av stöd att söka.

Hög ålder, funktionsnedsättning eller sjukdom kan göra det svårt att klara sig själv i bostaden. Du kan i sådana lägen ansöka om olika former av stöd och hjälp i hemmet.

Målet är att du som behöver stöd ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt och bo kvar i din egen hemmiljö. De insatser du kan beviljas är till exempel:

  • boendestöd,
  • hemtjänst i form av serviceinsatser, t ex hjälp med städ, tvätt, inköp,
  • hemtjänst i form av omvårdnadsinsatser, t ex hjälp med dusch, på- och avklädning, hjälp med personlig hygien,
  • trygghetslarm,
  • matdistribution

Hemtjänst

Hemtjänst är samlingsnamn för olika former av hjälp i hemmet som du kan få hjälp med enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen. Syftet med både hemtjänst och boendestöd är att du som behöver stöd ska kunna leva ett så självständigt

Så går det till

1. Efter att du lämnat in din ansökan får du kontakt med en handläggare som påbörjar en utredning. Vi går då igenom vilka hjälpinsatser du ansöker om och ser över dina behov. Handläggaren beslutar sedan vilket stöd du kan få hjälp med.
2. Tillsammans med den som ska utföra insatserna görs en genomförandeplan som anger hur och när du ska få den omsorg du beviljats. Genomförandeplanen följs upp regelbundet för att vara anpassad efter dina behov.
3. Du får en kontaktpersonal vars uppgift är att hålla din genomförandeplan uppdaterad. Kontaktpersonalen är den du i första hand vänder dig till vid frågor om utförandet av insatsen.

Självbestämmande och integritet

Dina förmågor och resurser ska tas tillvara. Vi planerar utförandet av insatserna tillsammans med dig och försöker alltid ta hänsyn till dina önskemål. Vi är angelägna om att vara lyhörd och respektera din personliga integritet när vi arbetar i ditt hem.


Med hemtjänst ska du med stöd och hjälp kunna leva ett så normalt och självständigt liv som möjligt.

Boendestöd kallas också "stöd i hemmet" och kan beviljas dig som är under 65 år och har en psykisk och/eller fysisk funktionsnedsättning som gör att du behöver stöd i vardagen, till exempel vid kontakter i samhället.

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.