Kontakta oss

Besöksadress

Nyköpingsvägen 26
151 89 Södertälje

E-post
overformyndarnamnden@sodertalje.se

Kontaktperson

Överförmyndarenheten, Södertälje kommun

Telefon: 08-523 037 80 08

Detta gör en god man eller förvaltare

Ett godmanskap eller förvaltarskap kan innehålla tre olika delar: ”bevaka rätt”, ”förvalta egendom” och ”sörja för person”. Oftast ingår alla tre i uppdraget, men det måste inte vara så.

Domstolens förordnande reglerar godemannens/förvaltarens uppgifter. Uppdraget kan således regleras så att det anpassa till den enskildes behov. I alla dessa sammanhang ska den gode mannen alltid utgå från huvudmannens bästa. 

Bevaka rätt

Uppgiften att bevaka rätt innebär att företräda huvudmannen och tillvarata huvudmannens rättsliga intressen i olika situationer. Det kan vara rättigheter gentemot olika myndigheter, företag och privatpersoner. Den gode mannen eller förvaltaren ska till exempel se till att huvudmannen får den tillsyn, de insatser och ersättningar från samhället som hen behöver och inte missgynnas i olika sammanhang. Det kan också handla om att bevaka huvudmannens rätt i samband med en bostadsförsäljning.

Förvalta egendom

Uppgiften att förvalta egendom innebär att ta hand om huvudmannens ekonomi. Det är såväl vardagsekonomi som tillgångar i form av värdepapper, bankmedel, fastigheter, bostadsrätter och liknande.

Sörja för person

Sörja för person betyder att den gode mannen eller förvaltaren företräder huvudmannen och bevakar hens intressen i mer personliga frågor, till exempel genom att delta i vårdplaneringar. I uppgiften ingår också att se till att huvudmannen har ett bra boende, får god omvårdnad och goda levnadsvillkor. Om det inte är så ska god man/förvaltare ta initiativ till förändringar. Att sörja för person innebär däremot inte att den gode mannen/förvaltaren själv ska sköta om och vårda huvudmannen eller fungera som kontaktperson för huvudmannen.

En man/förvaltare

  • har regelbundna kontakter med huvudmannen, med boendet, vårdpersonalen, hemtjänsten med flera,
  • tar vid behov initiativ till förbättringar, uppmärksammar huvudmannens behov av sociala kontakter, daglig sysselsättning, fritidsverksamhet med mera.

Vem kan få god man?

När någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person kan godmanskap anordnas.

Godmanskap och förvaltarskap kan även anordnas vid enstaka händelser, till exempel vid dödsbo eller vid försäljning av fastighet.

Anmälan om behov av god man/förvaltare görs oftast till överförmyndaren genom läkarintyg eller social utredning. Om överförmyndaren kommer fram till att hjälpbehovet finns, att hjälpbehovet beror på sjukdom och att det inte går att lösa på annat sätt, ska ansökan lämnas till tingsrätten. Överförmyndaren bör även hitta en lämplig god man/förvaltare att föreslå tingsrätten.

Ansökan skickas av överförmyndaren till tingsrätten som fattar beslut om att anordna godmanskap/ förvaltarskap samt förordnar en god man/förvaltare. Ansökan om att få god man eller förvaltare får även göras av en enskild person som har fyllt 16 år, make/maka, sambo och nära anhöriga. Ansökan skickas då till tingsrätten.

Överförmyndaren beslutar också om byte av god man/förvaltare. 

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.