Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Mottagningstelefon Barn och familj
08-555 010 69
Mottagningstelefon Ekonomiskt bistånd
08-555 010 48
Mottagningstelefon Vuxen
08-555 014 70

Funktionsnedsättning

Om du har en fysisk och/eller psykisk funktionsnedsättning kan du ansöka om stöd och hjälp från kommunen.

En funktionsnedsättning kan vara fysisk och/eller psykisk. Du som har en funktionsnedsättning har rätt att ansöka om stöd och hjälp för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Utifrån funktionsnedsättning och behov finns olika former av stöd att ansöka om.

Det finns två lagar som ligger till grund för stödet: Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL).

Ansökan om stöd enligt LSS

Om dina behov inte kan tillgodoses på annat sätt kan du ansöka om stöd enligt LSS (lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade). Kommunens handläggare gör då en prövning i två steg - först en bedömning av om du tillhör någon av de tre personkretsarna som lagen avser (se nedanför), sedan en bedömning av ditt behov av den sökta insatsen.

Personkretsar

För att ha rätt att ansöka enligt LSS ska du tillhöra någon av personkretserna:

  • Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
  • Personer med begåvningsmässiga funktionsnedsättningar efter hjärnskada i vuxen ålder, förorsakad av yttre våld eller sjukdom.
  • Personer med stora och varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som uppenbart inte beror på normalt åldrande om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service.

Tillsammans med kommunens LSS-handläggare kommer du fram till vilket stöd som passar dina behov. Om dina behov inte omfattas av LSS-lagen kan du undersöka om du har rätt till insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL).

Individuell plan

Du som beviljas insatser enligt LSS ska erbjuds eller kan själv begära en individuell plan. Den individuella planen ska bestå av planeringsmöten där du, tillsammans med andra berörda personer, diskuterar och planerar hur dina behov ska tillgodoses. Den individuella planen ska följas upp regelbundet.


Om du tillhör personkrets enligt LSS (lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade) kan du ansöka om någon av lagens insatser hos kommunens LSS handläggare. Om du inte själv klarar av att ansöka om insatsen kan en företrädare ansöka åt dig.

De dagliga verksamheterna i Nykvarns kommun kan erbjuda meningsfull sysselsättning för dig som har någon form av funktionsnedsättning.

Gruppbostad är ett bostadsalternativ för dig som har en funktionsnedsättning och har stora behov av tillsyn och omvårdnad. Du har tillgång till personal dygnet runt.

En servicebostad är ett mellanting mellan helt självständigt boende och boende med stöd från personal dygnet runt. Servicebostad är en av våra LSS insatser.

Begreppet "annan särskilt anpassad bostad" är hämtat ur lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Den här typen av bostad har en viss grundanpassning till personer med funktionsnedsättningar. De anpassningar som har gjorts rör framför allt den fysiska miljön i bostaden. Det kan betyda att bostaden till exempel har taklift, större badrum, borttagna trösklar, bredare dörröppningar och lägre diskbänk i köket.

Bostaden har ingen fast bemanning och är vanligtvis en lägenhet i ett vanligt flerfamiljehus. Du hyr din lägenhet genom eget hyreskontrakt. 

Om du bor i en annan särskilt anpassad bostad och behöver stöd och hjälp kan du ansöka om det enligt LSS eller socialtjänstlagen. Det stöd och den hjälp du eventuellt behöver kopplas till bostaden och anpassas efter ditt hjälpbehov.

Om du inte tillhör någon personkrets enligt LSS men är i behov av stöd i vardagen utifrån din funktionsnedsättning kan du ansöka om stöd enligt Socialtjänstlagen (SoL).

Ansökan om SoL insatser. Öppnas i nytt fönster.

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.