Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Mottagningstelefon Barn och familj
08-555 010 69

Mottagningstelefon Ekonomiskt bistånd
08-555 010 48

Mottagningstelefon Vuxen
08-555 014 70

Kommunens växel:
08-555 010 00

Orosanmälan jourtid:
Socialjouren Södertälje, 08-523 038 70

Adoption

Den som adopterar tar emot ett barn som sitt eget, både känslomässigt och juridiskt. Det betyder juridiskt att banden med de biologiska föräldrarna bryts.

Adoption innebär att ett barnet får samma rättigheter som ett biologiskt barn. Det får en ny familj, både känslomässigt som juridiskt. Det är ett livsavgörande och definitivt beslut för barnet och därför ställer samhället särskilda krav på den som vill adoptera.

Du som vill adoptera ett barn ska börja med att kontakta familjerätten som gör en hemutredning (medgivandeutredning). Den består av utredning, hembesök, intervjuer, registerutdrag och referenstagning.

Du/ni måste också gå en föräldrautbildning.

  • Kunskap om adoptivbarn och deras behov.
  • Insikt om vad adoption innebär.
  • Erfarenhet av barn.
  • Ålder, bostad, arbete, ekonomi.
  • Hälsa.
  • Personliga egenskaper.
  • Socialt nätverk.

Du måste ha fyllt 18 år för att få adoptera.

Familjerätten tar till vara på barnets intressen i adoptionsprocessen och ansvarar för att föräldrarna är lämpade och förberedda. Vill man adoptera måste man ha genomgått den obligatoriska föräldrautbildningen.

Vid internationella adoptioner delas ansvaret med ursprungslandet som försäkrar att barnet kan adopteras. Beslut om adoptionen går då via tingsrätten, som begär yttrande från socialnämnden. När barnet anlänt till Sverige utför familjerätten återkommande uppföljningsrapporter som föräldrarna skickar till barnets ursprungsland. Hur många och hur länge skiljer sig från land till land.

Du kan få information om vad som gäller vid olika typer av adoptioner genom handläggare för familjerätten. Det kan till exempel gälla adoption av ett utländskt barn (adoptionen förmedlas oftast av godkänd svensk adoptionsorganisation), styvbarnsadoption eller adoption av släktings barn.

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.