Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Mottagningstelefon Barn och familj
08-555 010 69

Mottagningstelefon Ekonomiskt bistånd
08-555 010 48

Mottagningstelefon Vuxen
08-555 014 70

Kommunens växel:
08-555 010 00

Orosanmälan jourtid:
Socialjouren Södertälje, 08-523 038 70

Från ansökan till pengar

Först efter en grundlig utredning innefattande minst ett besök hos socialsekreterare och ibland även ett hembesök, kan din rätt till försörjningsstöd fastställas.

Så här går det till

Första gången du ansöker om försörjningsstöd (socialbidrag) ringer du till  en av våra handläggare för att boka tid. Se telefonnummer i rutan till höger. Under telefonsamtalet görs en första bedömning av din situation. Vi kommer att vilja veta dina personuppgifter, din aktuella situation, hur du har försökt lösa din situation samt frågor kring din ekonomi. Om du inte har tillgång till telefon kan du kontakta oss per e-post eller besöka Nykvarns kommun, Centrumvägen 24 A

Ansökan och utredning

Under telefonsamtalet får du en tid för ett besök om det är så att du vill gå vidare med en ansökan. Det är bra om du till besöket tar med dig en ifylld ansökningsblankett. Ansökan finns att hämta hem här på sidan eller i servicecenter, Centrumvägen 24 A

När du undertecknar din ansökningsblankett ger du oss samtidigt tillåtelse att göra kontroller hos försäkringskassan, bilregistret och Patent- och registreringsverket. Vid behov görs även kontroller hos kronofogdemyndigheten, hyresvärden, elbolag, Centrala studiemedelsnämnden, A-kassan, Skatteverket, arbetsförmedlingen. Dessa kontroller görs efter ditt första besök här, om du inte har kommit överens med oss om något annat.

Till besöket behöver du ha med dig en del viktiga handlingar som kontoutdrag, inkomstdeklaration, inkomstuppgifter med mera. Vilka handlingar du ska ha med dig informerar vi om när du kontaktar oss.

Alla förändringar i dina inkomster ska meddelas till oss under den tid du får försörjningsstöd. Det gäller även förändringar i din situation i övrigt. Försörjningsstödet består av en riksnorm och bidrag till övrig livsföring. Hur mycket pengar man kan få beror bland annat på familjens storlek och hemmavarande barns ålder med mera. 

Hur lång tid det tar innan vi kan fatta beslut om din ansökan är svårt att ange. Det beror på hur komplicerad din situation är, om ansökan behöver kompletteras med fler handlingar, om kontakter med andra myndigheter behöver göras, och så vidare. Vår strävan är dock att du ska få beslut inom två veckor efter det är alla handlingar är klara.

När beslutet är taget och det innebär att du är beviljad försörjningsstöd, betalas pengarna ut på ditt bankkonto efter cirka tre till fem bankdagar. Du kommer att få ett skriftligt beslut med specificerade uppgifter om vad du blivit beviljad hemskickat till dig.

Om vi helt eller delvis avslår din ansökan får du också ett skriftligt beslut med vår motivering till delavslag eller avslag och en beskrivning på hur du ska gå till väga om du vill överklaga beslutet. 

Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga det. Alla beslut om försörjningsstöd kan överklagas.

Din överklagan ska göras skriftligt och inom tre veckor efter du har fått besked om beslutet. Den ska innehålla information om vilket beslut du vill överklaga, på vilket sätt du vill att det ska ändras och dina skäl till ändring. Den ska skickas eller lämnas till kommunen. När vi får den, tittar vi på dina skäl och bedömer om beslutet ska ändras. Om vi kommer fram till att beslutet inte ska ändras, skickar vi din överklagan vidare till Förvaltningsrätten i Stockholms län.

Är du trots allt osäker på hur du ska göra är din handläggare hos oss skyldig att hjälpa dig med överklagandet.

Det kostar inget att överklaga.

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.