Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Mottagningstelefon Barn och familj
08-555 010 69

Mottagningstelefon Ekonomiskt bistånd
08-555 010 48

Mottagningstelefon Vuxen
08-555 014 70

Kommunens växel:
08-555 010 00

Orosanmälan jourtid:
Socialjouren Södertälje, 08-523 038 70

Försörjningsstöd

Om du har ekonomiska problem som inte går att lösa på något annat sätt kan kommunen ge dig ekonomiskt bistånd i form av försörjningsstöd.

 Försörjningsstödet är ett sista skyddsnät för dig som har tillfälliga ekonomiska problem.

Hur går det till?

Om du vill ansöka om försörjningsstöd, behöver du kontakta en handläggare inom försörjningsstöd. Handläggaren gör en utredning av din ekonomiska situation. Till utredningen behöver du lämna all information vi ber dig om.

Under Relaterad information här på sidan kan du själv beräkna om du har rätt till försörjningsstöd.

Sekretess och dokumentation

Alla uppgifter som lämnas till socialtjänsten är sekretessbelagda. Du har själv rätt att ta del av de uppgifter som rör dig. Vi lämnar inte ut information till någon annan. All personal har tystnadsplikt.

Överklagan

Om du inte är nöjd med beslutet har du rätt att överklaga beslutet. Vi måste få din överklagan senast tre veckor efter du tagit del av beslutet för att den ska vara giltig. Överklagandet lämnas till din handläggare som går igenom ditt ärende om beslutet ska omprövas och eventuellt ändras. Din överklagan skickas alltid till Förvaltningsrätten för prövning, även när beslutet har omprövats.

Om du har ekonomiska problem som inte går att lösa på något annat sätt kan kommunen ge dig ekonomiskt bistånd (socialbidrag) i form av försörjningsstöd.

Ditt försörjningsstöd ska garantera en skälig levnadsnivå och stärka dina möjligheter att leva ett självständigt liv.

Stödet är uppdelat i två delar: Riksnormen, fastställd av regeringen, och andra skäliga kostnader.

Riksnormen gäller kostnader för:

 • livsmedel
 • kläder och skor
 • lek och fritid
 • förbrukningsvaror
 • hälsa och hygien
 • dagstidning och telefon.

Andra skäliga kostnader kan du också ha rätt att täcka, förutsatt att de är rimliga. Dit räknas 

 • boende
 • hushållsel
 • arbetsresor
 • hemförsäkring
 • avgift till fackförening eller A-kassa.

Du kan även ha rätt till bistånd för vissa andra kostnader, till exempel

 • flyttkostnader
 • hemutrustning
 • läkarvård/medicin
 • tandvård
 • glasögon
 • lokalresor
 • spädbarnsutrustning
 • umgängesresor.

Alla pengar som hushållet har tillgång till eller lätt kan få tillgång till, räknar vi som inkomster, till exempel dessa:

 • Lön 
 • Avgångsvederlag 
 • A-kassa/Alfa-ersättning 
 • Sjukpenning 
 • Föräldrapenning 
 • Pension 
 • Underhållsstöd 
 • Bostadsbidrag 
 • Barnbidrag 
 • Efterlevandestöd till barn 
 • Vårdnadsbidrag 
 • Sjukersättning 
 • Aktivitetsersättning 
 • Utbildningsbidrag 
 • Andra socialförsäkringsförmåner och ersättningar 
 • Överskjutande skatt 
 • Spelvinster, arv och gåvor 
 • Tillgångar (till exempel sparade pengar, fonder, aktier, fordon, båt med mera.

Gör en provberäkning

Under relaterad information längre upp på sidan hittar du en länk till Socialstyrelsens hemsida. Där kan du göra en förenklad beräkning för att få reda på om din ekonomi ligger över eller under nivån för försörjningsstöd.

Normalt anses föräldrar vara skyldiga att försörja sina barn fram till de fyllt 18 år - eller upp till 21 år om de studerar på gymnasienivå. Under studietiden har du rätt till studiebidrag - ansök via CSN:s hemsida.

Som vuxenstuderande förväntas du klara din försörjning genom studielån från CSN under terminerna. Om du avslutar dina studier vid terminsslutet och får problem med din försörjning då, läs sidan "Från ansökan till pengar".

Om du som studerande inte lyckas ordna din försörjning mellan två terminer genom till exempel feriearbete, kan du kontakta oss. Det som gäller då är följande: börja söka arbete i god tid (februari) inför sommarlovet. Vi förväntar oss att du söker alla arbeten du är kvalificerad för och som finns inom rimligt pendlingsavstånd. Du ska söka arbeten under tiden du får försörjningsstöd.

Skriv ner de arbeten du söker, så du kan redovisa det för oss. Tänk på att anmäla dig till Arbetsförmedlingen första dagen av sommarlovet.

Du kan bara få försörjningsstöd om du saknar medel till din försörjning och inte har besparingar, fonder, aktier eller andra realiserbara tillgångar som kan användas först. Du måste vistas i kommunen under sommarlovet för att kunna få bistånd i Nykvarn. Om du är gift/sambo ska ni lämna en gemensam ansökan om försörjningsstöd.

Det ska framgå av beslutet ifall du är skyldig att återbetala försörjningsstödet. Du behöver normalt inte betala tillbaka försörjningsstödet, men du kan bli återbetalningsskyldig om du

 • får försörjningsstöd som förskott på en förmån eller ersättning, exempelvis sjukpenning, pension, bostadsbidrag eller lön,
 • är indragen i en arbetskonflikt, 
 • inte kommer åt dina inkomster och tillgångar på grund av förhållanden som du inte kan påverka. exempel vid en bankstrejk).

Du blir även återbetalningsskyldig om du fått för mycket försörjningsstöd för att du lämnat oriktiga eller ofullständiga uppgifter. Du riskerar i så fall att bli polisanmäld för bidragsbrott. Om socialtjänsten gör fel och du borde insett det, kan du också bli återbetalningsskyldig.

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.