Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Mottagningstelefon Barn och familj
08-555 010 69
Mottagningstelefon Ekonomiskt bistånd
08-555 010 48
Mottagningstelefon Vuxen
08-555 014 70

Kommunens växel:
08-555 010 00

Orosanmälan jourtid:
Socialjouren Södertälje, 08-523 038 70

Avgifter för hemtjänst och omsorg

Hemtjänst- och omsorgsavgifterna varierar beroende på din inkomst och på vilka hjälpinsatser du har.

Utgångspunkten för avgifterna är att ingen ska behöva betala mer än ett maxbelopp i avgift varje månad - så kallad maxtaxa. Insatser om inte omfattas av maxtaxa är mat, hyra samt förbrukningsartiklar om du bor på särskilt boende enligt socialtjänstlagen.

Innan kommunen kan ta ut avgift ska du ha kvar tillräckligt mycket pengar för dina normala levnadskostnader, ett så kallat förbehållsbelopp. I det fall du inte lämnar in någon inkomstblankett debiteras du automatiskt högsta avgiften.

Anmäl ändrad inkomst

Du som har beviljats insatser eller service är skyldig att meddela kommunen ändrade inkomst- och bostadsförhållanden eller andra förändringar som kan påverka avgiften.

Rätt att överklaga

Du som har beviljats hemtjänst eller omsorg får ett skriftligt beslut på avgiften. Om du inte är nöjd med beslutet, det vill säga avgiftens storlek eller förbehållsbeloppet, kan du överklaga. Detta ska du göra inom tre veckor från det du tagit emot beslutet.

Så beräknas din avgift

Din totala inkomst inkl eventuellt bostadstillägg
- Bostadskostnad
- Minimibelopp
= Avgiftsutrymme (det belopp som kommunen kan ta ut för dina insatser). Överstiger avgiftsutrymmet maxtaxan avgör den tillsammans med insatser din totala kostnad.


Avgifter för dig som har eget boende


Tjänst

Avgift


Hemtjänst

2 170 kr/mån


Hemtjänst timtaxa


428 kr/timTrygghetslarm


217 kr/månEj återlämnat trygghetslarm


1 000 krBorttappat/förlorat trygghetslarm


850 krMatdistribution


56 kr/matlådaMatleverans


14 kr /leverans

DagverksamhetDagverksamhet som enda insats


72 kr/gångKost i dagverksamhet


56 kr/gång


Korttidsboende/växelvårdOmvårdnadsavgift i korttidsboende/växelvård

72 kr/dygnMat i korttidsboende/växelboende


102 kr/dygn


 


Avgifter för olika typer av boenden


Boende och tjänst

Avgift


Äldreboende Lugnet
Hyra Lugnet

Beroende på lägenhetens storlek


Omvårdnadsavgift


2170 kr/månMatabonnemang

3059 kr/mån


Förbrukningsartiklar

141 kr/mån


Transport till bårhus

850 kr engångsbelopp

Stödboende för stöd och behandling KvarnenEgen avgift

72 kr/dygnet

Gruppboende för personer med funktionsnedsättningHyra gruppboende Maskinförarevägen 48

Enligt Fastighetsägarens hyra


Hyra gruppboende Trädgårdsvägen 28

Enligt Fastighetsägarens hyra

Servicebostad för personer med funktionsnedsättningHyra Servicebostad

Enligt Fastighetsägarens hyra

Stödboende för psykisk funktionsnedsättningHyra Torpet

Enligt Fastighetsägarens hyra


Avgifter för personer med funktionsnedsättningar

Tjänst

Avgift enligt LSS

Kost daglig verksamhet

56 kr/dag

Kost vid korttidsvistelse (heldag)

72 kr/dag

Kost vid korttidsvistelse (halvdag)

56 kr /dagVanliga frågor

Maxtaxa innebär att det finns en övre gräns för hur mycket kommunen får debitera för vård, omsorg och socialt stöd - det vill säga en högsta avgift för hemtjänst, särskilt boende. Dessutom garanteras alla ett lägsta förbehållsbelopp för sina levnadskostnader.

Förbehållsbeloppet är den summa var och en anses behöva för att klara av sin vardag. Detta belopp har alla rätt att ha kvar, innan kommunen börjar ta ut avgift för omvårdnaden. Förbehållsbeloppet ska täcka alla kostnader utöver hyran.

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.