Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Mottagningstelefon Barn och familj
08-555 010 69
Mottagningstelefon Ekonomiskt bistånd
08-555 010 48
Mottagningstelefon Vuxen
08-555 014 70

Kommunens växel:
08-555 010 00

Orosanmälan jourtid:
Socialjouren Södertälje, 08-523 038 70

Våld i nära relationer

Bild. En kvinna med blåmärken, sittandes på en stol.

Är du utsatt för våld i en nära relation eller hedersrelaterat våld och förtryck? Misstänker du att någon annan far illa? Har du själv svårt att hantera ilska och aggressioner?

Våld i nära relationer skiljer sig från annan våldsbrottslighet då brottet ofta begås i hemmet av en person som den våldsutsatta har eller har haft en nära relation till.


Begreppet ”närstående” syftar på varje person som den våldsutsatte bedöms ha en nära och förtroendefull relation till. Det kan handla om makar, sambor, pojk- eller flickvänner, föräldrar, syskon, barn eller andra släktingar.

Våldet kan handla om

 • kränkningar och nedsättande kommentarer
 • knuffar, sparkar, slag och annat fysiskt våld
 • kontroll och begränsning, att bli tvingat att göra saker du inte vill
 • tvingar dig att anpassa ditt beteende eller din livsstil,
 • tvingar dig till något sexuellt
 • isolering från andra människor
 • hot via sms, på nätet eller på annat sätt
 • tar kontroll över din ekonomi


Hedersrelaterat våld

 • inte får välja partner
 • pressas eller tvingas att gifta dig mot din vilja
 • inte får bestämma själv över din framtid och ditt liv
 • inte får bestämma själv vilka kläder du ska ha på sig
 • inte får gå ut själv
 • inte tillåts delta i vissa skolämnen
 • inte får välja ditt umgänge
 • inte får delta i aktiviteter utanför skolan
 • blir utfryst från familjen om du inte gör vad som förväntas
 • utsätts för våld eller hot

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) utgör våld i nära relationer ett allvarligt hot mot den utsattas hälsa och säkerhet. Förutom direkta fysiska skador kan det ge upphov till både psykisk och fysisk ohälsa.

Du har rätt till skydd och stöd

Vem som helst kan bli drabbad av våld i nära relationer. Du som är utsatt ska få information, skydd och stöd. Om du har barn har även barnen rätt till stöd.
Du som agerar hotfullt eller utövar våld kan få hjälp med att hantera din ilska

Detta kan du få hjälp med

 • Stödsamtal.
 • Skydd och tillfälligt boende.
 • Ekonomisk hjälp.
 • Stöd i kontakt med andra myndigheter, exempelvis polisen eller Relationsvåldscenter i Södertälje

Kontakt

Vänd dig till socialtjänsten i Nykvarns kommun på telefon 08-555 010 00. Om du har frågor eller vill lämna tips om våld kan du också kontakta polisen på 114 14.

När du befinner dig i en akut situation och behöver kontakta polis, brandkår och räddningstjänst eller ambulans ska du ringa 112.

Relationsvåldscenter

Hos Relationsvåldscenter (RVC) i Södertälje kan du få rådgivning om du är utsatt för hot och våld eller själv utsätter någon för hot och våld i en nära relation. Det kan gälla alla typer av våld, hot och förtyck och alla former av nära relationer. Även du som oroar dig för andra kan få stöd och hjälp.

Telefonnummer:  08-523 24 90
E-post: relationsvaldscenter@sodertalje.se

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.