Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Mottagningstelefon Barn och familj
08-555 010 69
Mottagningstelefon Ekonomiskt bistånd
08-555 010 48
Mottagningstelefon Vuxen
08-555 014 70

Kommunens växel:
08-555 010 00

Orosanmälan jourtid:
Socialjouren Södertälje, 08-523 038 70

Sekretess och tystnadsplikt

All personal inom socialtjänsten har tystnadsplikt. De uppgifter du lämnar till personal och det du pratar om med personal vid möten får inte lämnas ut till obehöriga.

Det är viktigt att du som söker stöd och hjälp inom socialtjänsten kan lita på att personalen följer bestämmelserna om sekretess. I princip skyddar sekretessen alla uppgifter om dina personliga förhållanden, både muntliga och skriftliga uppgifter. Det kan dock finnas vissa undantag som regleras i lag.

Tystnadsplikten gäller bland annat uppgifter om hälsotillstånd och familjesituation samt uppgifter om adresser och telefonnummer. Reglerna gäller för alla muntliga och skriftliga personuppgifter, oavsett om de finns på papper, i en dator eller förvaras på annat sätt.

Offentlighets- och sekretesslagen

Bestämmelsen om tystnadsplikt och sekretess finns i Offentlighets- och sekretesslagen. Det är också här som undantag från sekretessen regleras. De regler som socialtjänstens personal har att följa finns i 26 kapitlet Offentlighets- och sekretesslagen.

För vem gäller tystnadsplikt?

Tystnadsplikt gäller alla som arbetar, praktiserar eller har uppdrag inom socialtjänsten, till exempel individ- och familjeomsorgen, äldreomsorgen och handikappomsorgen.

Tystnadsplikten gäller även administrativ personal, tolkar, lokalvårdare, personliga assistenter, ledsagare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, förtroendevalda med flera. Tystnadsplikten gäller även när anställda avslutat sin tjänst.

Vad kan hända?

Om du upplever att någon har kränkt din integritet genom att bryta mot sekretessen kontaktar du ansvarig chef för verksamheten. Brott mot tystnadsplikten och sekretessen kan få arbetsrättsliga följder samt kan ge böter eller fängelse.

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.