Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Mottagningstelefon Barn och familj
08-555 010 69
Mottagningstelefon Ekonomiskt bistånd
08-555 010 48
Mottagningstelefon Vuxen
08-555 014 70

Kommunens växel:
08-555 010 00

Orosanmälan jourtid:
Socialjouren Södertälje, 08-523 038 70

Stödinsatser

Om du har en psykisk diagnos eller drabbats av psykiatriskt sjukdomstillstånd och upplever att du har behov av stöd i vardagen kan du ansöka om insatser enligt Socialtjänslagen (SoL). Nedan anges några av de insatser som går att ansöka om.

Trygghetslarm

Om du upplever en oro i hemmet, har en förhöjd fallrisk och kan komma att behöva påkalla hjälp kan du ansöka om trygghetslarm.

Boendestöd

Om du har svårigheter att på egen hand utföra uppgifter som den dagliga livsföringen kräver kan du ansöka om boendestöd. Insatsen syftar till att ge stöd till individer vars behov ställer speciella krav på kompetens, bemötande eller pedagogik och då behoven inte kan tillgodoses med andra insatser.

Fokus ligger på att höja den enskildes självständighet och funktionsförmåga samt att personalen i teamet arbetar med ett rehabiliterande förhållningssätt och utför insatserna ”tillsammans med” och inte ”åt” den enskilde.

Kontaktperson

Om du upplever att du har ett begränsat socialt nätverk, riskerar att bli socialt isolerad eller har behov av att bryta social isolering kan du ansöka om insatsen kontaktperson. Kontaktpersonen ska tillgodose behovet av icke-professionella, medmänskliga och sociala kontakter.

Sysselsättning

Om du saknar ett arbete, saknar förmåga till att arbeta samt inte studerar kan du ansöka om att få stöd genom en sysselsättning. Syftet med insatsen är att förebygga psykisk ohälsa, social isolering samt att utveckla den enskildes förmåga att komma ut på den reguljära arbetsmarknaden.

 

Om du är bostadslös, har ett omfattande behov av stöd i vardagen med personal tillgängligt dygnet runt kan du ansöka om stöd för boende i olika former. För mer information kontakta någon av kommunens Socialpsykiatrihandläggare.

Telefonnummer till mottagningstelefonen avdelning vuxen: 08-555 014 70

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.