Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 2, nya vårdbyggnaden
155 30 Nykvarn

Vård- och omsorgskontorets reception:
tel. 08-555 014 70

Kommunens växel:
08-555 010 00

Orosanmälan jourtid:
Socialjouren Södertälje, 08-523 038 70

Äldre och utsatt för våld

Våld mot äldre talas det sällan om, men det finns hjälp att få.

Risken för våld och övergrepp ökar när en person blir mer beroende av hjälp för att klara vardagen.

Den vanligaste förövaren är en manlig familjemedlem men i parförhållanden kan det också vara en kvinna som utövar våld. Det kan också vara en missbrukare som utsätter en förälder för hot och våld för exempelvis få pengar. Ekonomiskt beroende eller vårdbehov mellan föräldrar och barn kan vara faktorer som utlöser övergrepp mot äldre.

Våld mot äldre kvinnor som utövas av närstående är ett relativt osynligt problem. Dels har kvinnorna själva ibland svårt att berätta om vad de utsätts för, dels är inte omgivningen uppmärksam på att det kan förekomma. En del våldsutsatta äldre kvinnor är starkt beroende av sin omgivning i det dagliga livet, vilket gör dem extra sårbara. Utöver fysiskt och psykiskt våld kan det handla om försummelse, otillräcklig vård, felaktig medicinering och så vidare.

Tecken på vanvård eller övergrepp, till exempel vissa ben- och armbrott och blåmärken, är inte alltid lätta att känna igen eftersom de kan uppfattas som uttryck för normalt åldrande eller symtom på sjukdom. Därmed sätts de inte i samband med utsatthet för våld.

Det finns hjälp att få!

Kontakt

Om du misstänker att en äldre person utsätts för våld eller vanvård, vänd dig till socialtjänsten i Nykvarns kommun på telefon 08-555 010 00. Om du har frågor eller vill lämna tips om våld kan du också kontakta polisen på 114 14.

När du befinner dig i en akut situation och behöver kontakta polis, brandkår och räddningstjänst eller ambulans ska du ringa 112. 

Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn

 

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.