Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 2, nya vårdbyggnaden
155 30 Nykvarn

Mottagningstelefon Barn och familj
08-555 010 69
Mottagningstelefon Ekonomiskt bistånd
08-555 010 48
Mottagningstelefon Vuxen
08-555 014 70

Kommunens växel:
08-555 010 00

Orosanmälan jourtid:
Socialjouren Södertälje, 08-523 038 70

Ilska och utbrott

Det kan vara en sund reaktion att bli arg, men om det händer för lätt och för ofta kan det vara bra att prata med någon.

Alla blir arga och känner ilska ibland. Det är normalt. Om du ofta känner dig arg och får utbrott kan det vara rimliga reaktioner på en orättvis behandling eller på någon typ av missförhållanden. I sådana lägen behövs antagligen insatser från socialtjänsten för att dina rättigheter och din trygghet ska garanteras.

Men om du inser att du ofta reagerar med kraftiga utbrott, explosivt beteende, på sådant som egentligen är en mindre motgång i vardagen - då kan du behöva prata med någon och få hjälp. Särskilt om dina häftiga vredesutbrott och ditt instabila humör skapar problem i skolan, med kompisar och i familjen.

Ils­ka och ut­brott kan ha många oli­ka or­sa­ker, till ex­em­pel räds­la för and­ra människor, otrygg hem­mil­jö, in­lär­nings­svå­rig­he­ter, neu­ro­lo­gis­ka funktionsnedsättningar, be­te­en­de­stör­ning­ar och psy­kis­ka trau­man. För vissa kan också vredesutbrotten minska genom träning på känslokontroll så att man själv styr över sitt beteende.

Om du går i skola kan det vara bra att kontakta skolans elevhälsoteam, till exempel kurator eller skolsköterska.

Din klasslärare är den som i första hand agerar om det blir problem i skolan och i klassrummet. På skolan finns det tillgång till, till exempel kurator och psykolog. Du kan också kontakta Centrala elevhälsan som finns Lillhagaskolan och på Björkestaskolan.

Lillhagaskolan
Lillhagavägen 2 
155 31 Nykvarn 
Telefon: 08-555 013 42

Björkestaskolan 
Tjusarstigen 39 
155 30 Nykvarn 
Telefon: 08-555 013 02

Vill du prata med barn- och ungdomshandläggare på socialtjänsten ringer du till kommunens växel och bli kopplad dit.

Dela sidan
 

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.