Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Mottagningstelefon Barn och familj
08-555 010 69
Mottagningstelefon Ekonomiskt bistånd
08-555 010 48
Mottagningstelefon Vuxen
08-555 014 70

Kommunens växel:
08-555 010 00

Orosanmälan jourtid:
Socialjouren Södertälje, 08-523 038 70

Psykisk ohälsa - barn och unga

Bild. En elev som sitter ensam och pluggar i skolans hall.

Alla, ung eller gammal, kan drabbas av kriser eller tyngande problem. För dig som är ung finns det olika ställen som kan hjälpa. Och för dig som är förälder eller närstående finns bra tips att lämna vidare till den som behöver stöd.

Psykisk ohälsa kan vara allt från en akut kris till psykiska sjukdomar eller besvär som påverkar det dagliga välbefinnandet.

En kris kan utlösas efter allvarliga psykiska påfrestningar, till exempel att en nära anhörig dör, olyckshändelser, katastrofer eller något annat oförutsett.

Det är viktigt att ha någon att prata med. Försök hitta en vuxen som du har förtroende för om det är något som oroar dig eller som inte känns bra.

Kontakta kommunen

Kommunens mål är att barn och unga ska kunna växa upp under trygga och goda levnadsförhållanden.

Nykvarns kommun kan erbjuda stöd och individanpassade insatser till dig som är barn och ungdom (0–20 år).

Vi finns på Centrumvägen 24A , Nykvarn
Tel. växel: 08-555 010 00

Elevhälsan

Barn- och elevhälsan riktar sig till alla barn och elever i kommunen och ska arbeta förebyggande och hälsofrämjande. I barn- och elevhälsan ingår skolkurator, skolpsykolog, specialpedagog, skolsköterska, skolläkare, rektor samt förskolechef. Barn- och elevhälsan samarbetar med skolornas elevvårdsteam.

Du når Elevhälsan genom kommunens växel, tel. 08-555 010 00.

BUP och Unga vuxnaenheten

Du kan också kontakta barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) som vänder sig till barn och ungdomar 0-17 år och deras familjer. Du som är förälder och orolig för ditt barns psykiska hälsa kan vända dig hit för råd och hjälp. Du som är ung kan själv ta kontakt med mottagningen om du är orolig för hur du mår psykiskt. Besöken är gratis.

BUP Södertälje: måndag–fredag kl. 8–16.45, tel. 08-514 530 00.

Unga vuxnaenheten i Södertälje (före detta Mottagning för unga) är ett samarbete mellan BUP Södertälje och vuxenpsykiatrin. De erbjuder hjälp och stöd till dig som är mellan 17 och 23 år gammal och har psykiska problem. Här kan du få samtalsbehandling individuellt och i grupp, läkemedelsbehandling, läkemedelsuppföljning, familjebehandling och socialt stöd.

Unga vuxnaenheten Södertälje: måndag-fredag kl. 08–17, tel. 08-550 249 01.

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.