Nyhet 01 juli 2020 09:01

Något förhöjda halter av radon på Lugnet

Hälften av lägenheterna och två personalutrymmen på Lugnets äldreboende har något förhöjda halter av radon enligt den senaste mätningen. Just nu pågår provåtgärder och utvärdering i ett urval av lägenheterna. – Enligt åtgärdsplanen gör vi resterande insatser under hösten för att få ned halterna under gränsvärdet, säger Bengt Andersson, samhällsbyggnadschef i Nykvarns kommun.

Uppdatering 7 juli
Korttidsmätningarna efter genomförda åtgärder visar att radonhalten har minskat till drygt hälften i de rum vi hade mätutrustning. Ändringen av ventilationsflödet har även haft effekt i andra utrymmen, till exempel personalrummen.

Efter semestern justeras ventilationsdonen i alla rum för att få bättre cirkulation. Åtgärden förväntas ge ytterligare positiva effekter. En ny långtidsmätning görs under vintern för att se om halterna kommit under Boverkets gränsvärden. Korttidsmätningarna pekar på att vi med klar marginal kommer under Boverkets gränsvärden. Om vi inte skulle göra det kommer ytterligare åtgärder vidtas.

Boverkets gränsnivå för radon i lägenheter ligger på 200 Bq/m3. De förhöjda halterna på Lugnets äldreboende har legat på 200-400 Bq/m3.

- När vi upptäcker förhöjda värden gör vi en utredning för att klargöra orsaken och vilka åtgärder som behöver genomföras. Vår bedömning är att radonet kommer från byggmaterial och att vi kommer till rätta med värden genom ventilationsåtgärder, säger Bengt.

Personal, boende och anhöriga får information om åtgärdsplanen. En ny mätning i de åtgärdade lägenheterna görs under vintern.

Senast uppdaterad: 07 juli 2020 10:11

Dela sidan
 

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.