Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Mottagningstelefon Barn och familj
08-555 010 69

Mottagningstelefon Ekonomiskt bistånd
08-555 010 48

Mottagningstelefon Vuxen
08-555 014 70

Telefon 08 - 555 010 00
(Kommunens växel)

Flyktingar


Alla kommuner i Sverige har enligt lag skyldighet att ta emot och ta hand om ensamkommande barn och unga som anvisas av Migrationsverket. År 2016 infördes också en lag som innebär att ansvaret för att ta emot nyanlända med uppehållstillstånd fördelas över kommunerna i landet. Nykvarns kommun kan varken säga nej eller överklaga dessa anvisningar enligt lag.

Du som är ensamkommande barn erbjuds boende. En utredning görs och du får en god man som hjälper dig med ekonomi och andra vardagsfrågor. Du har också rätt att gå i skola.

För dig som är vuxen görs en etableringsbedömning och du registreras hos Arbetsförmedlingen som tar fram ett personligt program för språkutbildning med sikte på att börka arbeta.

Snabb och god integration

Målet för flyktingmottagandet i Nykvarn är att bidra till en snabb och god integration för alla nyanlända. Fokus ligger på språkinlärning och på att knyta kontakter med föreningar, arbetsförmedling och den lokala arbetsmarknaden. För samordningen av detta har kommunen en särskild integrationsenhet.

Tillgången till boende är avgörande för integrationsprocessen. Bostadsbristen i Stockholms län påverkar även Nykvarns kommun och utmaningarna är stora när det gäller att hitta bostäder. Nykvarns kommun inventerar därför förutsättningslöst olika boendeformer, inklusive familjehem i privata familjer (främst för de yngre).

I Nykvarn finns ett stödboende och ett mottagningsboende som drivs i kommunal regi. På samtliga boenden finns personal som arbetar med stöd och hjälp.

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.