Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Mottagningstelefon Barn och familj
08-555 010 69

Mottagningstelefon Ekonomiskt bistånd
08-555 010 48

Mottagningstelefon Vuxen
08-555 014 70

Telefon 08 - 555 010 00 (Kommunens växel)

Ensamkommande flyktingbarn

Varje år kommer barn och ungdomar utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare till Sverige för att söka asyl, så kallade ensamkommande barn.

Sveriges kommuner är enligt lag skyldiga att ta emot ensamkommande barn och unga som anvisas av Migrationsverket. Kommunerna har ingen möjlighet att få anvisningsbeslut överprövade.

Kommunerna ansvarar för mottagande, boende och omsorg för ensamkommande barn och ungdomar. Ansvaret gäller asylsökande och ensamkommande barn och ungdomar som har fått uppehållstillstånd.

Så fungerar mottagandet

När ett ensamkommande asylsökande barn anvisas till Nykvarns kommun får integrationsenheten en avisering om att ett barn är på väg. Integrationsenheten ska då inom högst 48 timmar hitta ett lämpligt boende.

Nykvarns kommun ska ta hand om barnets resa från ankomstkommunen till det boende där det ska vistas. Kommunen har sedan fortsatt ansvar för boende och omsorg under den tid ansökan om asyl prövas. Integrationsenheten startar en utredning där barnets behov utreds och barnet placeras i ett lämpligt boende.

God man

Ensamkommande barn har enligt lag rätt till en god man som ansvarar för barnets ekonomi och juridiska rättigheter. Kommunens överförmyndare fattar beslut om att förordna och upphäva godmanskap. När barnet beviljas permanent uppehållstillstånd ska vård- och omsorgsnämnden skicka en ansökan till tingsrätten om att utse en särskilt förordnad vårdnadshavare. När denna vårdnadshavare utsetts av tingsrätten upphör godmanskapet.

Skolgång och uppväxt

Det barn som kommit på egen hand till Sverige har rätt att gå i skolan i väntan på beslut om asyl. Barn som har fått uppehållstillstånd omfattas av vanlig skolplikt. Alla barn och elever i Nykvarns kommun ska få det stöd som krävs för att nå de nationella målen och utvecklas så långt som möjligt. Det gäller även ensamkommande flyktingbarn. Barnets kunskapsnivå kartläggs och bedöms, resultatet ligger sedan till grund för valet av årskurs. Om barnet får uppehållstillstånd i Sverige ansvarar kommunen för fortsatta insatser under hans eller hennes uppväxt fram till 21-årsdagen.

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.