Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Mottagningstelefon Barn och familj
08-555 010 69
Mottagningstelefon Ekonomiskt bistånd
08-555 010 48
Mottagningstelefon Vuxen
08-555 014 70

Kommunens växel:
08-555 010 00

Orosanmälan jourtid:
Socialjouren Södertälje, 08-523 038 70

Hjälp i hemmet

Bild. En person som moppar golvet.

Om du på grund av funktionsnedsättning, ålder eller sjukdom behöver hjälp i vardagen finns det olika typer av stöd att söka.

Hög ålder, funktionsnedsättning eller sjukdom kan göra det svårt att klara sig själv i bostaden. Du kan i sådana lägen ansöka om olika former av stöd och hjälp i hemmet.

Målet är att du som behöver stöd ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt och bo kvar i din egen hemmmiljö. De insatser du kan beviljas är till exempel

  • boendestöd,
  • hemtjänst,
  • serviceinsatser, t ex hjälp med städ, tvätt, inköp,
  • omvårdnadsinsatser, t ex hjälp med dusch, på- och avklädning, hjälp med personlig hygien,
  • trygghetslarm,
  • matdistribution.

Hemtjänst och boendestöd

Hemtjänst och boendestöd är samlingsnamn för olika former av hjälp i hemmet som kan beviljas enligt Socialtjänstlagen 4 kap 1 §. Syftet med både hemtjänst och boendestöd är att du som behöver stöd ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt i din egen bostad, men insatserna utförs på lite olika sätt.

Så går det till

1. Efter att du lämnat in din ansökan får du kontakt med en handläggare som påbörjar en utredning. Vi går då igenom vilka hjälpinsatser du ansöker om och ser över dina behov. Handläggaren beslutar sedan vilket stöd du blir beviljad.

2. Tillsammans med den som ska utföra insatserna görs en genomförandeplan som anger hur och när du ska få den omsorg du beviljats. Genomförandeplanen följs upp kontinuerligt för att vara anpassad efter dina behov.

3. Du får en kontaktman vars uppgift är att hålla din genomförandeplan uppdaterad. Kontaktmannen är den du i första hand vänder dig till vid frågor kring utförandet av insatsen.

Självbestämmande och integritet

Dina förmågor och resurser ska tas tillvara. Vi planerar utförandet av insatserna tillsammans med dig och försöker alltid ta hänsyn till dina önskemål. Vi är angelägna om att vara lyhörda och respektera din personliga integritet när vi arbetar i ditt hem.

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.