Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 2, nya vårdbyggnaden
155 30 Nykvarn

Mottagningstelefon Barn och familj
08-555 010 69

Mottagningstelefon Ekonomiskt bistånd
08-555 010 48

Mottagningstelefon Vuxen
08-555 014 70

Dessa insatser kan du söka

Du som har ett funktionshinder och behöver stöd kan enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) ansöka om detta hos kommunens LSS-handläggare. Om du har en företrädare kan även denna ansöka om insatser åt dig.

Dessa insatser kan du söka:

Stöd och rådgivning

Du som har en funktionsnedsättning har rätt till rådgivning och annat personligt stöd från personal med särskild kunskap om hur det är att leva med stora funktionshinder.

Stödet kan till exempel ges av kurator, psykolog, sjukgymnast, förskolekonsulent, logoped, arbetsterapeut eller dietist. Mer information om vilken rådgivning som kan ges och hur du tar kontakt med rätt instans hittar du på 1177.se.

Även anhöriga till en person som omfattas av LSS har rätt att få råd och stöd för att underlätta det vardagliga gemensamma livet.

Personlig assistans

Du kan ansöka om personlig assistans om du har stora och varaktiga hjälpbehov av personlig karaktär och inte har fyllt 65 år. Det kan vara hjälp med dina grundläggande behov som att sköta din personliga hygien, äta, klä av och på dig, kommunicera med omgivningen eller annan hjälp som förutsätter att den som hjälper dig känner dig väl.

Du kan dessutom få hjälp med andra personliga behov som förflyttningar och matlagning eller för att kunna utöva fritidsaktiviteter eller arbeta.

Du har rätt till inflytande över vem som ska ge dig hjälpen samt när och hur den ska ges.

För att bli beviljad personlig assistans krävs det att du har ett omfattande stödbehov för att i första hand klara av dina grundläggande behov. Därefter bedöms andra personliga behov. Om du behöver hjälp mer än 20 timmar per vecka för grundläggande behov är det Försäkringskassan som beslutar om assistans.

Både barn och vuxna kan få personlig assistans. Om du är 65 år eller äldre kan du ansöka om hemtjänst. Då vänder du dig till biståndshandläggare i kommunen. Om du trots hjälp av en assistent inte kan vara delaktig i dina hushållssysslor kan assistenten kompletteras med hemtjänst för just dessa delar.

Ledsagarservice

Ledsagarservice är en personlig service som ska underlätta för dig att delta i samhällslivet och ha kontakter med andra. Servicen kan till exempel handla om att besöka vänner, delta i kultur- och fritidsaktiviteter eller gå promenader. En ledsagare hjälper dig att ta dig från en plats till en annan om du till följd av din funktionsnedsättning inte kan ta dig dit på egen hand.

Om du har personlig assistans ingår ledsagning i den assistansen. Du kan alltså inte samtidigt få den här sortens ledsagning.

Kontaktperson

Om du saknar vänskapsrelationer i ditt liv kan det bli aktuellt att ansöka om att få en kontaktperson. Det är en medmänniska som kan bidra till att minska social isolering, hjälpa dig delta i fritidsaktiviteter och ge råd i vardagssituationer. På så sätt blir det lättare att leva ett självständigt liv.

En kontaktperson kan fungera som en vän och medmänniska du gör saker tillsammans med på fritiden, oavsett om du är ung eller vuxen. Du kan genom kontaktpersonen få chans att träffa andra och göra sådant du själv väljer, till exempel gå på bio, ta en promenad, fika eller medverka i en aktivitet.

Ni träffas regelbundet och kan även ha telefonkontakt. När och vad ni ska göra bestämmer ni tillsammans men omfattningen i tid specificeras i beslutet. Du har stort inflytande över vem som ska vara din kontaktperson.

Avlösarservice i hemmet

Genom avlösarservice får du som är förälder eller anhörig stöd i omvårdnaden av en närstående med funktionsnedsättning.

Avlösarservice innebär att personal med särskild kompetens tillfälligt tar över omvårdnaden av ett barn eller en vuxen med funktionsnedsättning från föräldrar, anhöriga eller andra närstående.

Avlösningen gör att du som närstående får chans till avkoppling och aktiviteter utanför hemmet. Det kan till exempel ge föräldrar utrymme att ägna sig åt sitt funktionshindrade barns syskon eller att delta i aktiviteter som är svåra att delta i med ett funktionsnedsatt barn.

Avlösning i hemmet kan planeras in som en regelbunden insats eller vid akuta situationer. De kan utföras när som helst på dygnet, oavsett veckodag. Hur mycket avlösning du kan få avgörs i individuella bedömningar.

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

Korttidsvistelse, eller korttids, ger dig med funktionsnedsättning möjlighet till avkoppling, rekreation, personlig utveckling och miljöombyte samtidigt som dina anhöriga får avlastning. Vistelsen innebär att du under några dygn varje månad vistas i ett korttidsboende, hos en familj eller på ett läger.

För dig som är ung och fortfarande bor hemma kan det här vara ett sätt att förbereda dig för att så småningom flytta till eget boende.

Korttidsvistelse gäller både för barn och vuxna. Du kan få vistelsen som en regelbunden hjälp, men också vid oförutsedda händelser.

Korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år

Korttidstillsyn är en förlängd fritidsverksamhet för skolungdomar över 12 år med någon form av funktionsnedsättning. Tillsynen är fritidsverksamhet före och efter skoldagen samt under lov- och studiedagar.

Du kan ansöka om korttidstillsyn från hösten det år du fyller 13 och fram tills du tagit studenten. Korttidstillsynen är avgiftsfri, men kostnader för måltider tillkommer.

Daglig verksamhet

I samverkan med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan verkar kommunen för att du ska få en individuell plan för stöd i arbetslivet och daglig sysselsättning på kort och lång sikt (läs mer på sidan "Daglig verksamhet, arbete och sysselsättning").

Olika boenden

Det finns också olika former av boenden att söka. Läs mer på sidan "Dessa boenden kan du söka".

Dela sidan
 

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.