Vad är HVB

Olika former av behandlingshem. Det betyder Hem för vård eller boende och är  institutioner. Det finns för barn och ungdom och för vuxna.

I Nykvarn finns ett HVB-hem för Ensamkommande flyktingbarn. Det heter Björkgården och är beläget utanför centrum.