Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Mottagningstelefon Barn och familj
08-555 010 69

Mottagningstelefon Ekonomiskt bistånd
08-555 010 48

Mottagningstelefon Vuxen
08-555 014 70

Kommunens växel:
08-555 010 00

Orosanmälan jourtid:
Socialjouren Södertälje, 08-523 038 70

Budget- och skuldrådgivning

Budget- och skuldrådgivning är en kostnadsfri service för dig som är folkbokförd i kommunen. Du kan få hjälp med att få en överblick av din ekonomiska situation samt förslag på lösningar.

Den som arbetar med budget- och skuldrådgivning kallas budget- och skuldrådgivare. Budget- och skuldrådgivaren har tystnadsplikt och får inte föra vidare uppgifter till obehöriga utan ditt medgivande. Insatsen är helt kostnadsfri och frivillig.

Inom ramen för budget- och skuldrådgivning kan du få hjälp med följande:

  • Budget - sammanställa och planera ekonomin samt göra hushållsbudget.
  • Skuldrådgivning - kartlägga skulderna, beräkna betalningsförmåga, förhandla med fordringsägare och diskutera möjliga lösningar och alternativ, till exempel upprättande av avbetalningsplan.
  • Skuldsanering - ansöka om skuldsanering och få stöd och hjälp under skuldsaneringstiden (klicka på länken i vänstermenyn och läs mer).

Varje kommun är enligt 5 kap 12 § SoL skyldig att ge skuldsatta personer budget- och skuldrådgivning. Enligt Nykvarn kommuns riktlinjer ska råd och stöd erbjudas inom rimlig tid. Syftet med rådgivningen är att ge hjälp till självhjälp. Det innebär att klienten som söker hjälp själv har huvudansvaret för sin ekonomi, och måste vara aktiv.

Budgetrådgivning

Vid budgetrådgivningen får du stöd och hjälp för att få vardagsekonomin att gå runt. Tillsammans gör vi en sammanställning av dina inkomster och utgifter. Därefter tar vi fram en budget som du kan följa för att klara din ekonomi på lång sikt. Vid utarbetande av en hållbar budget diskuterar vi konsumtionsvanor, möjligheter att minska utgifterna och öka inkomsterna.

En hållbar budget som får vardagsekonomin att går runt utgör grunden för att förhindra skuldsättning, klara av frivilliga uppgörelser eller en skuldsanering.

Skuldrådgivning

Om du har svårt att hantera dina skulder kan du få hjälp genom skuldrådgivning. Först och främst gör vi en skuldöversikt och beräknar ditt betalningsutrymme, det vill säga hur mycket som är rimligt att betala av på skulderna. Därefter går vi igenom vilka alternativ som finns för att lösa din skuldsituation.

Du når kommunens budget- och skuldrådgivare på budgetskuld@nykvarn.se

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.