Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Mottagningstelefon Barn och familj
08-555 010 69

Mottagningstelefon Ekonomiskt bistånd
08-555 010 48

Mottagningstelefon Vuxen
08-555 014 70

Kommunens växel:
08-555 010 00

Orosanmälan jourtid:
Socialjouren Södertälje, 08-523 038 70

Begravning och dödsboförvaltning

Provisorisk dödsboförvaltning

Den avlidnas arvingar kallas för dödsbodelägare. Det kan vara den dödes efterlevande make eller sambo, arvingar och universella testamentstagare. Dödsbodelägarna ska enligt lag förvalta den avlidnes egendom under dödsboets utredning.

Vilka som är dödsbodelägare fastställs först vid bouppteckningen. Fram till bouppteckningen måste därför någon tillfälligt ta hand om och vårda egendomen. Oftast är det den som bott tillsammans med den avlidne som tar hand om sådant som inte kan vänta till bouppteckningen är klar, exempelvis att kontakta andra dödsbodelägare, ordna med begravningen och betala vissa räkningar. Denna förvaltning är provisorisk tills egendomen tagits om hand av samtliga dödsbodelägare.

Om den provisoriska förvaltningen inte kommer igång, ska hyresvärd, granne eller annan som stått den avlidne nära ta hand om egendomen och antingen tillkalla dödsbodelägare eller anmäla dödsfallet till socialtjänsten. Om anmälan görs till socialtjänsten träder socialtjänsten in och ansvarar för den provisoriska dödsboförvaltningen till dess att dödsbodelägare påträffas. Kommunen har rätt att ta ut ersättning av dödsboet för sina kostnader för dödsboförvaltningen.

Gravsättning

Om den avlidne inte efterlämnar någon som ordnar med gravsättningen ska den ordnas av kommunen där den avlidne senast var folkbokförd. Om den avlidne inte har varit folkbokförd i Sverige ansvarar den kommun där dödsfallet inträffade för gravsättning. Kommunen har rätt att ta ut ersättning av dödsboet för sina kostnader för gravsättningen.

Begravningshjälp

I vissa fall kan kommunen erbjuda ekonomiskt stöd efter dödsfallet. Det gäller i de fall dödsboet inte har tillgångar som räcker till begravning och för att den avlidne ska tillförsäkras en värdig begravning.

Det är dödsboet som ansöker om begravningshjälp och ansökan undertecknas av dödsbodelägaren/dödsbodelägarna. Om den avlidne efterlämnade make/maka, registrerad partner, sambo eller om den avlidne stod under någons försörjningsplikt prövas biståndet utifrån dels den avlidnes ekonomiska situation, dels de försörjningspliktigas eller försörjningsskyldigas ekonomiska situation.

Ansökan om bistånd till begravningskostnader görs hos Socialtjänsten.

Kontaktuppgifter

Du kommer i kontakt med kommunens boutredare genom kommunens växel, tel. 08-555 010 00.

Pia Sjöstrand

Borgerlig begravningsofficiant

Om du väljer en borgerlig begravning kallas den som leder begravningen för begravningsofficiant.

Du kan själv välja fritt vem. Nykvarns kommun har utsett en borgerlig begravningsofficiant som du eller begravningsbyrån kan välja att anlita; det kostar 2000 kr, vilket faktureras dödsboet.

Nykvarns utsedda borgerliga begravningsofficiant heter Pia Sjöstrand och kan kontaktas via e-post: pia.sjostrand@sodertalje.se eller på telefon 0768-937 290.

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.