Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Mottagningstelefon Barn och familj
08-555 010 69

Mottagningstelefon Ekonomiskt bistånd
08-555 010 48

Mottagningstelefon Vuxen
08-555 014 70

Kommunens växel:
08-555 010 00

Orosanmälan jourtid:
Socialjouren Södertälje, 08-523 038 70

Begravning och dödsboförvaltning

Om en person avlider ska en bouppteckning göras, frågor om detta hänvisas till Skatteverket.

Om den avlidne inte äger faste egendom eller tomträtt och där tillgångarna knappt täcker en begravning, kan en bouppteckning ersättas av en dödsboanmälan. Det görs av kommunen, dit ni vänder er med frågor om dödsboanmälan.

Begravningshjälp

I vissa fall kan kommunen erbjuda ekonomiskt stöd efter dödsfallet. Det gäller i de fall dödsboet inte har tillgångar som räcker till begravning och för att den avlidne ska tillförsäkras en värdig begravning.

Det är dödsboet som ansöker om begravningshjälp och ansökan undertecknas av dödsbodelägaren/dödsbodelägarna. Om den avlidne efterlämnade make/maka, registrerad partner, sambo eller om den avlidne stod under någons försörjningsplikt prövas biståndet utifrån dels den avlidnes ekonomiska situation, dels de försörjningspliktigas eller försörjningsskyldigas ekonomiska situation.

Ansökan om bistånd till begravningskostnader görs hos Socialtjänsten.

Kontaktuppgifter

Du kommer i kontakt med kommunens boutredare genom kommunens växel, tel. 08-555 010 00.

Borgerlig begravningsofficiant

Om du väljer en borgerlig begravning kallas den som leder begravningen för begravningsofficiant.

Du kan själv välja fritt vem. Nykvarns kommun har utsett en borgerlig begravningsofficiant som du eller begravningsbyrån kan välja att anlita; det kostar 2130 kr, vilket faktureras dödsboet.

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.