Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Mottagningstelefon Barn och familj
08-555 010 69

Mottagningstelefon Ekonomiskt bistånd
08-555 010 48

Mottagningstelefon Vuxen
08-555 014 70

Kommunens växel:
08-555 010 00

Orosanmälan jourtid:
Socialjouren Södertälje, 08-523 038 70

Dödsfall och dödsboanmälan

När någon dör måste man gå igenom och redovisa den avlidne personens ekonomi. Om det inte finns tillgångar, eller om tillgångarna inte räcker för att betala begravning och andra kostnader i samband med dödsfallet, kan ibland en dödsboanmälan göras. 

Anmälan av dödsfall

När någon har avlidit ska dödsfallet så snart som möjligt anmälas till Skatteverket. Den avlidna personens ekonomi ska också redovisar. Enligt lag skall alltid en så kallad bouppteckning göras.

Vad är en bouppteckning?

En bouppteckning är en sammanställning över den avlidnes tillgångar och skulder. Bouppteckningen ska göras vid en särskild förrättning inom tre månader efter dödsfallet. Den ska sedan lämnas till Skatteverket.

Dödsboanmälan eller bouppteckning?

Om den dödes tillgångar bara räcker till begravningskostnader och andra utgifter med anledning av dödsfallet kan en dödsboanmälan göras istället för en bouppteckning.Det gäller i dessa fall:

  • Om dödsboets tillgångar bara räcker till kostnader för begravning och andra utgifter i samband med dödsfallet. Det finns normbelopp för vad som räknas som skäliga begravningskostnader.
  • Om det inte finns någon fast egendom eller tomträtt i dödsboet.

Den som företräder dödsboet kan göra en ansökan om dödsboanmälan. En dödsboutredare undersöker då ifall det finns förutsättningar för att göra en dödsboanmälan. Socialnämnden i den kommun där den avlidne var folkbokförd gör en utredning. Därefter görs en dödsboanmälan till Skatteverket.

Viktigt att tänka på vid/före en dödsboanmälan

  • Betala inga räkningar som gäller den avlidne.
  • Stoppa genast alla autogirobetalningar.
  • Använd inga pengar som tillhört den avlidne förrän dödsboanmälan är klar.
  • Om det finns tillgångar i dödsboet så ska de i första hand användas för begravningskostnaderna.
  • Den som företräder dödsboet ska så fort som möjligt kontakta eventuella fordringsägare och meddela dödsfallet.
  • Ett dödsbo kan i vissa fall ha rätt till ekonomiskt bistånd för begravningskostnaden. Ansökan görs hos socialtjänsten i den kommun där den avlidne var bosatt.

Förklaringar

Bouppteckning: En förteckning över den avlidnes samtliga tillgångar och skulder. Den ska göras inom tre månader efter dödsfallet. Du kan få hjälp av begravningsbyrå, advokat eller jurist med att göra en bouppteckning eller göra den själv. Gå in på Skatteverkets hemsida, där finns mycket information. Länk hittar du under Relaterad information, till vänster på sidan.

Dödsboanmälan:  En förenklad form av bouppteckning som kommunen hjälper dig att göra.

Dödsbo: En avliden persons tillgångar och skulder.

Dödsbodelägare: Den som enligt lag eller testamente har rätt till andel i dödsboet. Om du är efterlevande och anser att en dödsboanmälan ska göras, ska du kontakta socialkontoret så fort som möjligt.

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.