Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 2, nya vårdbyggnaden
155 30 Nykvarn

Vård- och omsorgskontorets reception:
tel. 08-555 014 70


Kommunens växel:
08-555 010 00

Orosanmälan jourtid:
Socialjouren Södertälje, 08-523 038 70

Boutredning och dödsboanmälan

När någon dör måste man gå igenom och redovisa den avlidne personens ekonomi. Om det inte finns tillgångar, eller om tillgångarna inte räcker för att betala begravning och andra kostnader i samband med dödsfallet, kan kommunen göra en förenklad boutredning, en så kallad dödsboanmälan. 

Bouppteckning

När någon avlider görs normalt en bouppteckning inom tre månader från dödsfallet och skickas till skatteverket för registrering.

I bland annat följande fall brukar en bouppteckning göras:

 • om det finns testamente eller äktenskapsförord,
 • om det råder tveksamheter kring den avlidnes ekonomi,
 • om någon av dödsbodelägarna begär att en bouppteckning ska göras,
 • om det finns tillgångar som sammanlagt är högre än begravningskostnaderna.

Delägarna i dödsboet kan själva göra en bouppteckning, blankett finns hos Skatteverket. Om hjälp önskas brukar de flesta begravningsbyråer och banker ta uppdrag om bouppteckning. Kommunen gör inga bouppteckningar.

Dödsboanmälan

Om det inte finns någon fast egendom eller tomträtt i dödsboet och om tillgångarna inte täcker annat än begravningskostnader och andra utgifter med anledning av dödsfallet kan man ansöka om dödsboanmälan. Tänk på att den avlidnes andel i gemensamma giftorättsgodset ska räknas in om den avlidne var gift eller registrerad partner. 

Ansökan om dödsbanmälan bör göras så snart som möjligt och helst inom två månader från dödsfallet. Den som företräder dödsboet ansöker och en dödsboutredare undersöker om förutsättningar finns för att göra en dödsboanmälan.

Dödsboanmälan görs inte i följande fall:

 • Om den avlidne ägde fast egendom eller tomträtt.
 • Om värderingsfrågorna är komplicerade.
 • Om det behövs mer omfattande efterforskning beträffande den avlidnes tillgångar.

Tänk på det här om det är aktuellt att göra en dödsboanmälan: 

 • Betala inga räkningar som gäller den avlidne. Kom ihåg att stoppa eventuella autogirobetalningar.
 • Använd inga pengar som tillhört den avlidne förrän dödsboanmälan är klar.
 • Om det finns tillgångar i dödsboet så ska de i första hand användas för begravningskostnaderna.
 • Den som företräder dödsboet ska så fort som möjligt kontakta eventuella fordringsägare och meddela dödsfallet.
 • Ett dödsbo kan i vissa fall ha rätt till ekonomiskt bistånd för begravningskostnaden. Ansökan görs hos socialtjänsten i den kommun där den avlidne var bosatt.

Begravningshjälp

I vissa fall kan kommunen erbjuda ekonomiskt stöd efter dödsfallet. Det gäller i de fall dödsboet inte har tillgångar som räcker till begravning och gravsten. Ansökan om bistånd till begravningskostnader och gravsten gör du hos socialtjänsten.

Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn

 

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.