Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Mottagningstelefon Barn och familj
08-555 010 69
Mottagningstelefon Ekonomiskt bistånd
08-555 010 48
Mottagningstelefon Vuxen
08-555 014 70

Kommunens växel:
08-555 010 00

Orosanmälan jourtid:
Socialjouren Södertälje, 08-523 038 70

Avgifter

Hemtjänst- och omsorgsavgifterna varierar beroende på din inkomst och på vilka hjälpinsatser du har.

Utgångspunkten för avgifterna är att ingen ska behöva betala mer än ett maxbelopp i avgift varje månad - så kallad maxtaxa.

Innan kommunen kan ta ut avgift ska du ha kvar tillräckligt mycket pengar för dina normala levnadskostnader, ett så kallat förbehållsbelopp.

Anmäl ändrad inkomst

Du som har beviljats insatser eller service är skyldig att till kommunen anmäla ändrade inkomst- och bostadsförhållanden eller andra förändringar som kan påverka avgiften.

Rätt att överklaga

Du som har beviljats hemtjänst eller omsorg får ett skriftligt beslut på avgiften. Om du inte är nöjd med beslutet, det vill säga avgiftens storlek eller förbehållsbeloppet, kan du överklaga. Detta ska du göra inom tre veckor från det du tagit emot beslutet.


Skriv tabellbeskrivning här


Tjänst

Avgift


Hemtjänst

2 139 kr/mån


Hemtjänst timtaxa


422 kr/timTrygghetslarm


214 kr/månEj återlämnat trygghetslarm


1 000 krBorttappat/förlorat trygghetslarm


850 krMatdistribution


56 kr/matlådaMatleverans


14 kr /leverans

DagverksamhetDagverksamhet som enda insats


71 kr/gångKost i dagverksamhet


56 kr/gång


Korttidsboende/växelvårdOmvårdnadsavgift i korttidsboende/växelvård

71 kr/dygnMat i korttidsboende/växelboende


100 kr/dygnSkriv tabellbeskrivning här


Boende och tjänst

Avgift


Äldreboende Lugnet
Hyra Lugnet

beroende på lägenhetens storlek


Omvårdnadsavgift


2139 kr/månMatabonnemang

3015 kr/mån


Förbrukningsartiklar

139 kr/mån


Transport till bårhus

850 kr engångsbelopp

Stödboende för stöd och behandling KvarnenEgen avgift

71 kr/dygnet

Gruppboende för personer med funktionsnedsättningHyra gruppboende Maskinförarevägen 48

enligt Nykvarnsbostäders hyra


Hyra gruppboende Trädgårdsvägen 28

enligt Nykvarnsbostäders hyra

Servicebostad för personer med funktionsnedsättningHyra Servicebostad

enligt Fastighetsägarens hyra

Stödboende för psykisk funktionsnedsättningHyra Torpet

enligt Nykvarnsbostäders hyraTjänst

Avgift enligt LSS

Kost daglig verksamhet

56 kr/gång

Kost vid korttidsvistelse

71 kr/dagVanliga frågor

Maxtaxa innebär att det finns en övre gräns för hur mycket kommunen får debitera för vård, omsorg och socialt stöd - det vill säga en högsta avgift för hemtjänst, särskilt boende. Dessutom garanteras alla ett lägsta förbehållsbelopp för sina levnadskostnader.

Förbehållsbeloppet är den summa var och en anses behöva för att klara av sin vardag. Detta belopp har alla rätt att ha kvar, innan kommunen börjar ta ut avgift för omvårdnaden. Förbehållsbeloppet ska täcka alla kostnader utöver hyran.

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.