Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 2, nya vårdbyggnaden
155 30 Nykvarn

Mottagningstelefon Barn och familj
08-555 010 69

Mottagningstelefon Ekonomiskt bistånd
08-555 010 48

Mottagningstelefon Vuxen
08-555 014 70

Kommunens växel:
08-555 010 00

Orosanmälan jourtid:
Socialjouren Södertälje, 08-523 038 70

Avgifter

Hemtjänst- och omsorgsavgifterna varierar beroende på din inkomst och på vilka hjälpinsatser du har.

Utgångspunkten för avgifterna är att ingen ska behöva betala mer än ett maxbelopp i avgift varje månad - så kallad maxtaxa.

Innan kommunen kan ta ut avgift ska du ha kvar tillräckligt mycket pengar för dina normala levnadskostnader, ett så kallat förbehållsbelopp.

Anmäl ändrad inkomst

Du som har beviljats insatser eller service är skyldig att till kommunen anmäla ändrade inkomst- och bostadsförhållanden eller andra förändringar som kan påverka avgiften.

Rätt att överklaga

Du som har beviljats hemtjänst eller omsorg får ett skriftligt beslut på avgiften. Om du inte är nöjd med beslutet, det vill säga avgiftens storlek eller förbehållsbeloppet, kan du överklaga. Detta ska du göra inom tre veckor från det du tagit emot beslutet.


Hemtjänst‌

Hemtjänst
2 125 kr/mån

Hemtjänst timtaxa
416 kr/tim

Trygghetslarm
214 kr/mån

Ej återlämnat trygghetslarm
1 000 kr

Borttappat/förlorat trygghetslarm
850 kr

Matdistribution
55 kr/matlåda

Matleverans

14 kr /leverans

DagverksamhetDagverksamhet som enda insats

71 kr/gång


Kost i dagverksamhet

55 kr/gång

Korttidsboende/växelvårdOmvårdnadsavgift i korttidsboende/växelvård

71 kr/dygn


Mat i korttidsboende/växelboende

96 kr/dygn


Äldreboende Lugnet


Hyra Lugnet

beroende på lägenhetens storlek


Omvårdnadsavgift
2125 kr/mån


Matabonnemang

2996 kr/mån


Förbrukningsartiklar

138 kr/mån


Transport till bårhus

850 kr engångsbelopp

Stödboende för stöd och behandling KvarnenEgen avgift

71 kr/dygnet

Gruppboende för personer med funktionsnedsättningHyra gruppboende Maskinförarevägen 48

enligt Nykvarns bostäders hyra


Hyra gruppboende Trädgårdsvägen 28

enligt Nykvarns bostäders hyra

Servicebostad för personer med funktionsnedsättningHyra Servicebostad

enligt Nykvarns bostäders hyra

Stödeboende för psykiskt funktionsnedsättningHyra Torpet

enligt Nykvarns bostäders hyra
Avgifter enligt LSS‌

Kost daglig verksamhet55 kr/gång

Kost vid korttidsvistelse
71 kr/dag


Vanliga frågor

Maxtaxa innebär att det finns en övre gräns för hur mycket kommunen får debitera för vård, omsorg och socialt stöd - det vill säga en högsta avgift för hemtjänst, särskilt boende. Dessutom garanteras alla ett lägsta förbehållsbelopp för sina levnadskostnader.

Förbehållsbeloppet är den summa var och en anses behöva för att klara av sin vardag. Detta belopp har alla rätt att ha kvar, innan kommunen börjar ta ut avgift för omvårdnaden. Förbehållsbeloppet ska täcka alla kostnader utöver hyran.

Dela sidan
 

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.