Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Mottagningstelefon Barn och familj
08-555 010 69
Mottagningstelefon Ekonomiskt bistånd
08-555 010 48
Mottagningstelefon Vuxen
08-555 014 70

Kommunens växel:
08-555 010 00

Orosanmälan jourtid:
Socialjouren Södertälje, 08-523 038 70

Anhörigstöd, avlastning

Om du är en anhörig som vårdar en närstående med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning kan du söka om olika typer av avlastning och stöd.

Enligt socialtjänstlagen ska kommunen erbjuda stöd för att underlätta för dig som vårdar en närstående i hemmet. Genom avlastningen får både du som vårdar och den du tar hand om möjlighet till återhämtning.

Dagverksamhet, korttidsboende och avlösning

Du som är långvarigt sjuk eller har en funktionsnedsättning kan ansöka om till exempel dagverksamhet, korttidsboende eller avlösning i hemmet. Alla insatser är tänkta att ge den anhöriga vårdaren möjlighet till avlastning.

Biståndshandläggare utreder behovet och fattar sedan beslut. Om ni får avslag på ansökan kan detta överklagas till domstol enligt besvärshänvisningen som följer med beslutet.

Samtal och träffar

Du som är den vårdande parten kan få en enskild samtalskontakt och/eller möjlighet att träffa andra i liknande situation. Det brukar ske vid anhörigträffar som kommunen arrangerar tillsammans med en anhörigkonsulent.

Där får du chans att träffa andra i samma eller liknande situation som du kan utbyta erfarenheter med. Under en stunds trevlig samvaro får du också information och kunskap.

För att få samtalskontakt eller gå på anhörigträffar behövs inget biståndsbeslut. Ta bara kontakt med kommunens anhörigkonsulent.

Träffar hösten 2021

Hösten 2021 är dessa dagar planerade för anhörigträffar:

Gruppträff för anhöriga med närstående boende på Lugnet, kl. 13.30–15.30 torsdagar:

 • 9 september
 • 7 oktober
 • 11 november
 • 9 december

Gruppträff för anhöriga med närstående i eget boende, kl. 13.30–15.30 torsdagar:

 • 16 september
 • 14 oktober
 • 18 november
 • 16 december

Drop-in för alla anhöriga, kl. 17.00–19.00 torsdagar:

 • 23 september
 • 21 oktober
 • 25 november
 • 16 december

På träffarna kan inbjudna föreläsare bjudas in för att informera om ett bestämt ämne.

Alla höstens träffar hålls i konferenslokalerna på Mikael Winklers väg 9 (Nybos gamla lokaler).

För dagverksamhet, korttidsboende och avlösning tas en avgift enligt gällande regler.

Dessa insatser är kostnadsfria:

 • Fri avlösning i hemmet upp till 4 timmar per månad.
 • Medverkan i anhörigträffar.
 • Enskilda stödsamtal med anhörigstödjare.

Kontakt

Kontakta biståndshandläggare om du vill veta mer om anhörigstöd och avlastning,
tel. 08-555 010 00.

Kontakta anhörigkonsulent för att få mer information om samtal och träffar, tel. 08-555 011 62.

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.