Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 2, nya vårdbyggnaden
155 30 Nykvarn

Vård- och omsorgskontorets reception:
tel. 08-555 014 70

Kommunens växel:
08-555 010 00

Orosanmälan jourtid:
Socialjouren Södertälje, 08-523 038 70

Avgifter

Hemtjänst - och omsorgsavgifterna varierar beroende på din inkomst och på vilka hjälpinsatser du har.

Utgångspunkten för avgifterna är att ingen ska behöva betala mer än ett maxbelopp i avgift varje månad - så kallad maxtaxa.

Innan kommunen kan ta ut avgift ska du ha kvar tillräckligt mycket pengar för dina normala levnadskostnader, ett så kallat förbehållsbelopp.

Anmäl ändrad inkomst

Du som har beviljats insatser eller service är skyldig att till kommunen anmäla ändrade inkomst- och bostadsförhållanden eller andra förändringar som kan påverka avgiften.

Rätt att överklaga

Du som har beviljats hemtjänst eller omsorg får ett skriftligt beslut på avgiften. Om du inte är nöjd med beslutet, det vill säga avgiftens storlek eller förbehållsbeloppet, kan du överklaga. Detta ska du göra inom tre veckor från det du tagit emot beslutet.


Avgifter ordinärt boende


Hemtjänst
2 125 kr/mån


Hemtjänst timtaxa

416 kr/tim


Trygghetslarm
214 kr/mån


Ej återlämnat trygghetslarm
1 000 kr


Borttappat/förlorat trygghetslarm
850 kr


Matdistribution
55 kr/matlåda


Matleverans
14 kr /leverans

 

Vanliga frågor

Maxtaxa innebär att det finns en övre gräns för hur mycket kommunen får debitera för vård, omsorg och socialt stöd - det vill säga en högsta avgift för hemtjänst, särskilt boende. Dessutom garanteras alla ett lägsta förbehållsbelopp för sina levnadskostnader.

Förbehållsbeloppet är den summa var och en anses behöva för att klara av sin vardag. Detta belopp har alla rätt att ha kvar, innan kommunen börjar ta ut avgift för omvårdnaden. Förbehållsbeloppet ska täcka alla kostnader utöver hyran.

Dela sidan
 

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.