Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 2, nya vårdbyggnaden
155 30 Nykvarn

Mottagningstelefon Barn och familj
08-555 010 69

Mottagningstelefon Ekonomiskt bistånd
08-555 010 48

Mottagningstelefon Vuxen
08-555 014 70

Kommunens växel:
08-555 010 00

Orosanmälan jourtid:
Socialjouren Södertälje, 08-523 038 70

Akut hjälp

Om du eller en anhörig behöver hjälp i en akut situation finns hjälp eller stöd inom olika områden. Här hittar du all viktig information och alla telefonnummer.

SOS Alarm: 112

SOS Alarm ringer du i en akut nödsituation. Genom att ringa 112 kan du till exempel få hjälp av ambulans, polis eller brandkår.

Vid olyckor och kris i samhället: 113 13

Ring näOLr du vill få eller lämna information Vid olyckor och kris. Det kan till exempel vara vid större stormar, influensaepidemier, större trafikolyckor, jordskalv och andra större händelser i samhället. Man kan dels få information, dels kan man lämna information om en pågående händelse.

Polisen: 114 14

Polisens telefonnummer använder du för ärenden som är mindre akuta, till exempel en polisanmälan. Du kan ringa 114 14 var du än befinner dig och bli kopplad till närmaste polismyndighet.

Nattknappen - din ledsagare i luren
Polisen jourtelefon Nattknappen är till för de som känner sig otrygga på fredag- och lördagskvällar mellan kl. 23.00-03.30. Tjänsten är till för alla som vistas i Stockholms län.

Nattknappen nås på telefonnummer: 020-44 66 66.

Socialjouren

Socialjouren i Södertälje — akut hjälp efter kontorstid: 08-523 038 70

Socialjourens öppettider och telefon:

Måndag-torsdag: kl. 17.00-24.00
Fredag: kl. 17.00-01.00
Lördag: kl. 16.00-01.00
Söndag: kl. 16.00-01.00

Socialjouren når du på telefon 08-523 038 70.

Övriga tider kontaktar du handläggare som har beredskap för  akuta barn-, ungdoms- och fridskränkningsärenden på telefon 08-523 038 83.

Socialjouren arbetar med:

  • Råd och stöd vid oro kring barn och ungdomar
  • Akuta insatser för barn och ungdomar som far illa
  • Akuta insatser och rådgivning för personer som är utsatta för hot och våld i nära relation
  • Akuta insatser och rådgivning för personer med beroendeproblematik
  • Upplysning och rådgivning i sociala frågor

Mottagningen för unga - BUP

Nygatan 20–22, plan 5, ingång från Lunagallerian, Södertälje.
Tidsbokning: 08.00–17.00 Telefon, jour- och öppenvårdsmottagning: 08-550 249 01
Telefon, BUP Södertälje: 08-514 530 00

BUP:s akutenhet, kvällar och nätter, vid Södersjukhuset i Stockholm ansvarar för all akut mottagning klockan 16.00-08.00 och på helger. Tfn: 08-616 69 00

Ungdomsmottagningen Södertälje 

Alla ungdomar upp till 23 år välkomna. Dit kan du vända dig om du har frågor om kroppen, sexualitet, preventivmedel, graviditet, könssjukdomar eller om du bara behöver prata. Besöken är gratis och Ungdomsmottagningen har tystnadsplikt.

Anti Våld Center - AVC Södertälje

Öppettider vardagar 8:30-17:00 Rådgivning och insatser för personer som är utsatta för hot och våld i nära relation. I AVC ingår bland annat FriZon, FriZon erbjuder krisbearbetning för barn som bevittnat våld. Det finns också stöd för barn till missbrukare och barn till psykiskt sjuka föräldrar. Ring på telefon: 08-523 017 23

Övriga organisationer

SMS:a Kompis till 71 700

Jourhavande kompis drivs av Röda Korsets ungdomsförbund och där kan du som är upp till 25 år du chatta/prata anonymt med en jourhavande kompis. SMS kostar som ett vanligt SMS, du kan också chatta via dator. Öppettider: vardagar 18-22 och helger 14-18.

Brottsofferjouren: 0200-21 20 19

Brottsofferjouren är en ideell förening som ger stöd till personer som utsatts för brott, blivit vittne till brott, är anhörig eller närstående till brottsoffer. Du kan ringa anonymt till Brottsofferjouren

Kvinnofridslinjen 020-50 50 50

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för den som utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp. Anhöriga och närstående kan också ringa. Öppet dygnet runt och samtalet är gratis. Samtalet syns inte på telefonräkningen.

Tjejjouren i Södertälje - Juventus systrar: 08-550 680 60

Ideell jour för flickor 13-21 år. Telefontid mån-fre kl. 9:00—15.00.

Barnens hjälptelefon - BRIS: 116 111

Till BRIS kan alla under 18 år ringa och prata med en vuxen om vad som helst. Det är gratis och ditt nummer syns inte på BRIS telefoner. Samtalet syns heller inte på telefonräkningen.

Vuxentelefon - om barn BRIS: 077-150 50 50

Öppettider vardagar kl 11-13. BRIS tar emot samtal från vuxna som behöver någon att prata med kring frågor och oro som rör barn.

S:t Görans sjukhus - Akut hjälp vid psykisk ohälsa vuxna: 08-123 492 00

Psykiatrisk akutmottagning, S:t Görans sjukhus

Föräldratelefon Polisen i Stockholms Län: 020-217 000

Föräldrar och andra som är oroliga för ungdomar i sin närhet kan ringa föräldratelefonen. Öppettider tisdag-torsdag kl. 09-16. Du får vara anonym.

Nationella hjälplinjen: 020-22 00 60

Rådgivning och stöd vid psykisk kris eller I annan svår livssituation.

Nationellt informationsnummer: 113 13

Du ringer 113 13 när du när du behöver få eller själv vill lämna information om allvarliga olyckor och kriser. Det kan gälla trafikolyckor, bränder, större stormar, översvämningar och sjukdomsutbrott.

Våldsbejakande extremism, stödtelefon

Med våldsbejakande extremism menas rörelser och ideologier som förespråkar våld för att nå sina ideologiska mål.

Ett nationellt arbete pågår för att samordna arbetet mot våldsbejakande extremism. I Nykvarn samarbetar polisen och kommunen i frågan.

Du kan ringa Rädda barnen på 020- 100 200 för att få tips och råd om vad du kan göra för att hindra att din anhörig dras in våldsbejakande extremistisk rörelse. De ger också stöd om du bara vill prata om din oro.

Orostelefonen har öppet vardagar mellan 09:00–12:00 och 13:00-16:00 fram till 31 maj 2018.

Om du har frågor om hur kommunen arbetar så kontakta växeln 08-555 010 00 för stöd och hjälp.

POSOM — Krisgrupp i Nykvarns kommun: 08-555 010 00

POSOM betyder Psykiskt och Socialt Omhändertagande. POSOM aktiveras vid olyckor eller andra händelser där många personer kan vara drabbade eller att händelsen har en stor påverkan på samhället i övrigt. POSOM aktiveras av exempelvis polisen, räddningstjänsten eller av Nykvarns kommuns vård- och omsorgschef som kan nås via kommunens växel.             

Äldretelefonen

Om du är över 65 och lider av psykisk ohälsa, till exempel depression, kan du ringa till äldretelefonen. Här finns någon som kan lyssna, ge stöd för stunden och vid behov hänvisa till annat stöd och professionell hjälp. Om du är anhörig till en äldre med psykisk ohälsa är du också välkommen att ringa. Äldretelefonen bemannas av specialutbildade volontärer. Samtalet kostar bara en markering.

Äldretelefon: vardagar kl. 10-15, 020-22 22 33

Dela sidan
 

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.