Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Mottagningstelefon Barn och familj
08-555 010 69
Mottagningstelefon Ekonomiskt bistånd
08-555 010 48
Mottagningstelefon Vuxen
08-555 014 70

Kommunens växel:
08-555 010 00

Orosanmälan jourtid:
Socialjouren Södertälje, 08-523 038 70

Våldsbejakande extremism

Ett nationellt arbete pågår för att samordna arbetet mot våldsbejakande extremism. I Nykvarn samarbetar polisen och kommunen i frågan.

Med våldsbejakande extremism menas rörelser och ideologier som förespråkar våld för att nå sina ideologiska mål.

Du kan ringa Rädda barnen på 020- 100 200 för att få tips och råd om vad du kan göra för att hindra att din anhörig dras in våldsbejakande extremistisk rörelse. De ger också stöd om du bara vill prata om din oro.

Kommunens handlingsplan

Nykvarns kommun tog 2017 fram en handlingsplan mot våldsbejakande extremism. I planen anges följande mål för arbetet:

  • Värna och stärka demokratin och grundläggande mänskliga rättigheter i Nykvarns kommun.
  • Motverka att personer ansluter sig till våldsbejakande extremism.
  • Underlätta för personer att lämna våldsbejakande extremism.

Samordnare i arbetet är säkerhetschefen. Det breda sociala- och brottsförebyggande arbetet görs i första linjen inom socialtjänst, skolor, Fritidsfabriken och integrationsenhetens verksaheter.

En arbetsgrupp mot våldsbejakande extremism har bildats bestående av

  • Kommundirektör
  • Kommunstyrelsens ordförande
  • Vård- och omsorgschef
  • Utbildningschef
  • Enhetschef Daglig verksamhet (Fritidsfabriken)
  • Enhetschef Integrationsenheten
  • Säkerhetschef (samordnare)

Utöver detta samverkar Nykvarns kommuns med andra aktörer i samhället, till exempel polisen, säkerhetspolisen och övriga civilsamhället. Arbetet bedrivs inom de strukturer som redan finns genom samverkansöverenskommelsen med polisen och Södertörns brandförsvarsförbund (SBFF).

Ytterligare samverkan med externa parter pågår genom samverkansrådet för krisledning där Nykvarns kommun är sammankallande. I rådet diskuteras lägesbilden för kommunen två gånger per år.

Under Relaterad information hittar du hela handlingsplanen och för nedladdning och utskrift.

Om du har frågor om hur kommunen arbetar, kontakta kommunens växel på tel. 08-555 010 00.       

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.