Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Mottagningstelefon Barn och familj
08-555 010 69
Mottagningstelefon Ekonomiskt bistånd
08-555 010 48
Mottagningstelefon Vuxen
08-555 014 70

Kommunens växel:
08-555 010 00

Orosanmälan jourtid:
Socialjouren Södertälje, 08-523 038 70

Akut hjälp

Här hittar du information och telefonnummer om du eller en anhörig behöver hjälp i en akut situation.

SOS ALARM

SOS Alarm ringer du i en akut nödsituation. Genom att ringa 112 kan du till exempel få hjälp av ambulans, polis eller brandkår. 

POLISEN

Polisens telefonnummer använder du för ärenden som är mindre akuta, till exempel en polisanmälan. Du kan ringa 114 14 var du än befinner dig och bli kopplad till närmaste polismyndighet.

Tipsa polisen

Om du ser något konstigt som inte är akut kan du tipsa polisen via telefon 11414 eller via ett formulär på polisens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Lämna ditt telefonnummer så att polisen kan ringa upp dig för eventuella kompletterande frågor. När polisen ringer är det från ett dolt nummer.

AKUT HJÄLP VID SOCIALA PROBLEM

Socialjouren i Södertälje - akut hjälp efter kontorstid:

Tel. 08-523 038 70

Måndag-torsdag kl. 17.00-24.00
Fredag kl. 15.00-01.00
Lördag kl. 16.00-01.00
Söndag kl. 16.00-01.00

Detta arbetar socialjouren med:

  • Råd och stöd vid oro kring barn och ungdomar.
  • Akuta insatser för barn och ungdomar som far illa.
  • Akuta insatser och rådgivning för personer som är utsatta för hot och våld i nära relation.
  • Akuta insatser och rådgivning för personer med beroendeproblematik.
  • Upplysning och rådgivning i sociala frågor.

Under kontorstid

Vardagar kontaktar du mottagningsgruppen på Vuxen eller Barn och familj om du vill göra en anmälan, ansökan eller rådgöra anonomt. Du når oss via kommunens växel, tel. 08-555 010 00 eller Vård- och omsorgs mottagningstelefoner, avdelning vuxen, tel. 08-555 014 70 samt barn och familj tel. 08-555 010 69.

BARN OCH UNGA

Orosanmälan

Om du misstänker att ett barn eller en ungdom far illa och behöver hjälp, kan du göra en orosanmälan till socialtjänstens barn- och ungdomsenhet. Ring Vård- och omsorgskontorets mottagningstelefon, tel. 08-555 010 69, eller kommunens växel, tel. 08-555 010 00.

BUP-mottagningen för unga (barn- och ungdomspsykiatri)

Dalgatan 35, Södertälje
BUP Södertälje: 08-514 530 00

BUP:s akutenhet, kvällar och nätter, vid Södersjukhuset i Stockholm ansvarar för all akut mottagning klockan 16.00-08.00 och på helger. Tfn: 08-616 69 00

BRIS - barnens hjälptelefon

Till BRIS kan alla under 18 år ringa och prata med en vuxen om vad som helst. Det är gratis och ditt nummer syns inte på BRIS telefoner. Samtalet syns heller inte på telefonräkningen.

Tel. 116 111

BRIS - för vuxna om barn

Öppettider vardagar kl. 11-13. BRIS tar emot samtal från vuxna som behöver någon att prata med kring frågor och oro som rör barn

Tel. 077-150 50 50

Jourhavande kompis

Jourhavande kompis drivs av Röda Korsets ungdomsförbund och där kan du som är upp till 25 år du chatta/prata anonymt med en jourhavande kompis. SMS kostar som ett vanligt SMS, du kan också chatta via dator.
SMS:a Kompis till 71 700. Öppettider: vardagar 18-22 och helger 14-18.
Mer information: https://rkuf.se/vad-vi-gor/jourhavande-kompis/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Polisens föräldratelefon i Stockholms län

Föräldrar och andra som är oroliga för ungdomar i sin närhet kan ringa föräldratelefonen
telefon 020-217 000. Öppettider tisdag-torsdag kl. 09-16. Du får vara anonym.

Ungdomsmottagningen Södertälje 

Alla ungdomar upp till 23 år välkomna. Dit kan du vända dig om du har frågor om kroppen, sexualitet, preventivmedel, graviditet, könssjukdomar eller om du bara behöver prata. Besöken är gratis och Ungdomsmottagningen har tystnadsplikt.


HOT, VÅLD OCH BROTT

RVC - Relationsvåldscenter i Södertälje

Tel. 08-523 024 90
Öppettider måndag-torsdag 8:00-16.45, fredag 8:00-15.45.
E-post: relationsvaldscenter@sodertalje.se
Rådgivning och insatser för personer som är utsatta för hot och våld i nära relation. I RVC ingår bland annat Nyckeln som erbjuder krisbearbetning för barn som bevittnat våld. Det finns också stöd för barn till missbrukare och barn till psykiskt sjuka föräldrar.

Södertäljejourerna

Södertäljejourerna är en förening som består av tre olika jourer: Kvinnojouren Annfrid, Juventas ungdomsjour och Brottsofferjouren Södertälje Alla tre ger på olika sätt råd och stöd i krissituationer

Kvinnojouren Annfrid

Kvinnojouren erbjuder kvinnor rådgivning i krissituationer och skyddat boende med möjlighet till personligt stöd. Du har rätt att vara anonym när du kontaktar Annfrid.

Tel. 08-550 170 80
E-post: kvinnojourenannfrid@sodertaljejourerna.se

Juventas ungdomsjour

Tjejjouren Juventas Systrar har jourtid tisdagskvällar klockan 18.30-21.00 via telefon, mejl och chatt för unga tjejer som vill prata med någon anonymt.

Stödtelefon för unga: 076-909 84 87
Chatt: https://juventasungdomsjour.chatt.tjejjouren.se Länk till annan webbplats.
E-Post: juventasungdomsjour@sodertaljejourerna.se

Brottsofferjouren Södertälje

Brottsofferjouren i Södertälje är en ideell förening som kostnadsfritt ger stöd, vägledning och information till brottsutsatta, vittnen och anhöriga boende i området. Du kan ringa anonymt till Brottsofferjouren eller mejla på info@sodertalje.boj.se

Tel. 0704-94 68 75 (Södertälje) eller 0200-21 20 19 (Brottsofferjouren Sverige)
E-post: info@sodertalje.boj.se

Kvinnofridslinjen

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för den som utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp. Anhöriga och närstående kan också ringa. Öppet dygnet runt. Samtalen är gratis och syns inte på telefonräkningen.

Tel. 020-50 50 50

Storasyster organisationen

Storasyster erbjuder stöd till dig som blivit utsatt för våldtäkt eller andra sexuella övergrepp. De finns där för dig och lyssnar gärna. Du kan alltid vara anonym och de har tystnadslöfte. Till dem kan du som är 13 år och uppåt vända dig, oavsett könsidentitet.

Tel. 079-075 95 09
Hemsida: https://storasyster.org/ Länk till annan webbplats.

PSYKISK OHÄLSA

Akut hjälp vid psykisk ohälsa

Psykiatrisk akutmottagning, S:t Görans sjukhus.

Tel: 0704-94 68 75

Äldrelinjen

Äldrelinjen är till för dig som är över 65 år och mår psykiskt dåligt eller behöver någon att prata med. Här finns någon som kan lyssna, ge stöd för stunden och vid behov hänvisa till annat stöd och professionell hjälp. Om du är anhörig till en äldre med psykisk ohälsa är du också välkommen att ringa. Äldretelefonen bemannas av specialutbildade volontärer. Samtalet kostar bara en markering.

Äldrelinjen: vardagar kl. 10-15, telefon 020-22 22 33

Nationellt informationsnummer

Du ringer 113 13 när du när du behöver få eller själv vill lämna information om allvarliga olyckor och kriser. Det kan gälla trafikolyckor, bränder, större stormar, översvämningar och sjukdomsutbrott. 

Våldsbejakande extremism

Med våldsbejakande extremism menas rörelser och ideologier som förespråkar våld för att nå sina ideologiska mål.

Ett nationellt arbete pågår för att samordna arbetet mot våldsbejakande extremism. I Nykvarn samarbetar polisen och kommunen i frågan.

Du kan ringa Rädda barnen på 020- 100 200 för att få tips och råd om vad du kan göra för att hindra att din anhörig dras in våldsbejakande extremistisk rörelse. De ger också stöd om du bara vill prata om din oro.

Telefontider vardagar mellan 09:00–12:00 och 13:00-16:00 fram till 31 maj 2018.

Om du har frågor om hur kommunen arbetar så kontakta växeln 08-555 010 00 för stöd och hjälp. 

      

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.