Kan jag överklaga vård- och omsorgsnämndens beslut?

Vård- och omsorgsnämndens beslut kan inom tre veckor överklagas till Förvaltningsrätten.