Hur lång är handläggningstiden?

Normal handläggningstid för ett permanent serveringstillstånd är två-tre månader, förutsatt att sökande inkommer med begärda handlingar.

Ansökan skickas på remiss till Polismyndigheten, Skattemyndigheten, Kronofogdemyndigheten, kommunens miljö- och hälsoskyddsavdelningen samt Brandmyndigheten. Eventuellt kan även andra myndigheter komma att yttra sig i ärendet.

När ärendet utretts klart på tillståndsmyndigheten lämnas utredningen till Vård- och omsorgsnämnden för beslut.